Enda en gang har Barnevernet foretatt en feilvurdering, denne gang endte den med at en 13 år gammel gutt ble drept med kniv av sin egen far.

Faren har tidligere brukt vold overfor sønnen, men allikevel ble sønnen, som bodde på et resurssenter, sendt på besøk til faren. De i Barnevernet som var involvert i denne saken var klar over at faren var voldelig, men som VG skriver: ” … de regnet med at den unge gutten kunne stikke av hvis pappaen ble voldelig igjen.”

Vi har i det siste observert svært mange saker hvor Barnevernet har foretatt kolossale feilvurderinger, og mange av disse har ført til tragiske utfall: det virker som om Barnevernet tar barn fra foreldre når barna helst vil være hos foreldrene, og at de som i dette tilfellet sender barn til foreldrene når barna absolutt ikke burde være i nærheten av foreldrene. I dette tilfellet var det kjent at faren var voldelig, og da er det vår oppfatning at gutten ikke burde blitt sendt på besøk til faren. Å si at ”de regnet med at gutten kunne stikke av hvis faren ble voldelig” er en kolossal feilvurdering som burde få konsekvenser for de ansvarlige.

Vi må tilstå at vi ikke har fulgt de siste års barnevernsaker så godt som vi kanskje burde, men vi har et sterkt og bestemt inntrykk av at det er noe alvorlig galt med Barnevernet. Vi leser i avisene og ser på TV stadig oftere at det er problemer med barn, og at Barnevernet fatter og iverksetter beslutninger som er skadelige både for de involverte familier og spesielt for barna. Nå skriver pressen ikke om de saker hvor Barnevernets inngripen er nødvendig og riktig og fører til gode resultater, så vi vet ikke hvordan andelen av gode resultater står i forhold til de tragiske resultater, slik som vi for eksempel ser i denne konkrete saken, men vi mener at Barnevernet må gjennomgåes nøye, og at man må renske opp i de problemer som finnes.

Vi har en sterk mistanke om at Barnevernet bygger på ideologier som står fjernt fra det som er rett og riktig, og vi mener altså at Barnevernet må gjennomgås, at det må ryddes opp, og at Barnevernet i langt større grad enn i dag må ta hensyn til barna og deres familier.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende