Høyesterett har bestemt at det skal være fem års reklamasjonstid på mobiltelefoner. Dette er etter vårt syn en meget uklok dom. Den tar for seg et område hvor rettsapparatet ikke skal blande seg inn, den viser at både de som har kjørt saken og de som har avgjort saken ikke har innsikt i elementære økonomiske årsakssammenhenger, og den vil føre til et dårligere tilbud til kundene.

For det første: Dette var en sak som ikke burde vært for retten. Rettsapparatets oppgave er å sørge for at avtaler/kontrakter overholdes, rettsapparatet skal ikke blande som opp i innholdet i kontraktene. Om en produsent tilbyr en reklamasjonstid på seks måneder eller to år eller noe annet, det er opp til dem. Om en kunde er misfornøyd med det som tilbys så står det ham fritt å velge et annet produkt med en annen reklamasjonstid. Rettsapparatet har ikke noe med å bestemme at reklamasjonstiden for visse produkter skal være f.eks. fem år.

For det andre: Det vanlige i dag er at mobiltelefoner har en reklamasjonstid på to år. Enkelte opplever at deres mobiltelefon går i stykker relativt kort tid etter at reklamasjonstiden er utløpt, og at de derfor må betale en eventuell reparasjon selv. Det er altså ting som tyder på at produsentene lager telefoner som kun varer ca tre år. Men nå er det slik at mange skifter ut sin mobiltelefon allerede etter ett eller to år – dette uten at det er nødvendig, men kun fordi de vil ha en mer moderne modell.

Hvis det er slik at hovedtyngden av forbrukerne skifter ut sin telefon etter la oss si to år, så er det uøkonomisk av produsentene å lage modeller som varer i fem eller ti år. Hvis forbrukere flest skifter ut sine mobiler etter ett eller to år, er det mest økonomisk å lage modeller som varer i (litt mer enn) to år.

Å presse produsentene til å lage modeller som varer i fem eller ti år når modellen skiftes ut etter ett eller to år innebærer en kolossal sløsing med ressurser.

For det tredje: når produsenten nå pålegges å utføre gratis reparasjoner i fem år, så vil dette koste penger, og produsentene må ta dette inn igjen. Og det vil de gjøre ved å øke prisene på mobiltelefonene de selger. Dommen vil altså føre til at nye mobiltelefoner blir dyrere.

Er der noen som vil ha fordel av denne dommen? Ja, de få som beholder sin mobil svært mye lenger enn det som er vanlig vil tjene på dette. Alle andre vil tape på dommen.

Slik er det med all offentlig innblanding i menneskers frivillige omgang: når det legges hindringer i veien for frivillig handling vil de aller fleste komme dårligere ut. Slik også med denne dommen, den innbærer et tap for forbrukere flest.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende