Kan det være slik at global-oppvarming-hysteriet går mot slutten?

Det har i hvert fall vist seg at verden står imot og ikke lar seg varme opp slik som drivhustilhengernes modeller skulle tilsi; den globale oppvarming har nå i ca ti år vært på vent. Temperaturene nådde sitt toppunkt i 1998, siden da har temperaturene vært omtrent konstant, og nå er de synkende. Nå kommer det også en ny studie som påstår at verden vil bli kaldere frem til 2015.

Vi siterer fra Daily Telegraph:

"Global Warming May ‘Stop,’ Scientists Predict"

"Global warming will stop until at least 2015 because of natural variations in the climate, scientists have said. Researchers studying long-term changes in sea temperatures said they now expect a "lull" for up to a decade while natural variations in climate cancel out the increases caused by man-made greenhouse gas emissions.

The average temperature of the sea around Europe and North America is expected to cool slightly over the decade while the tropical Pacific remains unchanged.

This would mean that the 0.3°C global average temperature rise which has been predicted for the next decade by the UN’s Intergovernmental Panel on Climate Change may not happen, according to the paper published in the scientific journal Nature…."(sitat slutt).

Men også denne er studien laget av forskere som tror at menneskeskapt global oppvarming er en realitet, og studien sier at nedkjølingen kun er midlertidig. Problemet er bare at denne nedkjølingstrenden er basert på temperaturmålinger og teorier om naturlige svingninger i klimaet, mens påstandene om oppvarming er basert på datamodeller.

Det som sies er at en 17 års trend (1998 – 2015) er midlertidig og atypisk, mens en 25 års oppvarmingstrend (1973-1998) er varig og typisk. Vi vil tro at begge er uttrykk for naturlige svingninger.

Men Daily Telegraph er ikke alene. New York Times videnskapsreporter og oppvarmingstilhenger Andrew Revkin spør følgende:

“If the new forecast of a decade of cooler temperatures in North America and Europe pans out, it will pose a substantial challenge to climate campaigners, politicians, and citizens: Can they produce meaningful action to limit the long-term warming that scientists still say is clearly ahead under a building greenhouse blanket even when it’s cooling outside?

Weather Channel founder and global warming skeptic John Coleman predicts that it will take "20 more years of weather data to totally wipe out the silliness." He continues:

It’s been 30 years since the whole global warming thing (began) and by this time the oceans should be rising and the ice caps should be pretty well melted, and none of that’s happening. Despite all the hype last year about the North polar ice cap melting away, it’s frozen up bigger than it’s been frozen up in 20 years at this moment. So, where in the heck’s the beef? Where’s the warming?

This same report indicates that Coleman is spearheading an effort to sue global warming prophet Al Gore for fraud for promoting (and profiting from) this great national hoax.” (sitat slutt)

Kan vi håpe at dette snart er slutt? Antagelig ikke. Det må nok være mange år med stabile eller helst synkende temperaturer før de som fortsatt tror på menneskeskapt global oppvarming begynner å gå stille i dørene og trekker sine forslag om CO2-avgifter og alle andre typer restriksjoner på produksjon og verdiskapning med global oppvarming som påskudd. Men det er i hvert fall tilfredsstillende å se at stadig flere fagfolk slutter seg til klimadissidentene og at forskning i stadig større grad sår sterk tvil om påstanden om at den globle oppvarmingen er menneskeskapt.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende