For en gangs skyld er vi delvis enig med justisministeren. På et spørsmål i et radioprogram om han som dødssyk ville foretrekke ”å ligge i store smerter og leve et uverdig liv” eller å motta ”aktiv dødshjelp” så svarte han at han ville foretrekke aktiv dødshjelp. (Sitatene er fra Dagbladets artikkel om saken.)

Vi synes at dette er det eneste fornuftige standpunkt, og som ventet har KrFs Dagfinn Høybråten det motsatte syn. I et intervju i TV2-nyhetene i går sa han at man måtte satse på pleie, omsorg og lindring av smerte isteden for å hjelpe folk med å avslutte livet.

Vårt syn er at det er den enkelte som har full rett til å styre sitt liv, og dette inkluderer retten til avslutte det dersom vedkommende finner at dette er riktig, Ved slutten av livet er det enkelte som gjennomgår en periode med store smerter, og iblant er disse slik at de ikke kan lindres. I slike tifeller har vi full forståelse for at den det gjelder velger å avslutte sitt liv. Vi mener også at det i slike tilfeller skal være lovlig å gi hjelp dersom man ikke klarer dette selv.

Dette er i fullt samsvar med det liberalistiske prinsipp om at det er den enkelte som har full rett til å bestemme over sitt liv, og det er i samsvar med prinsippet om at målet med livet er å leve godt og lykkelig. Er dette ikke mulig, er det fullt ut rasjonelt å avslutte livet.

I motsetning til for eksempel Høybråten synes vi at lidelse er et onde og at man har all moralsk rett til å forsøke unngå dette.

Vi sa at vi var delvis enig med justisministeren. Det er et punkt i denne saken hvor vi er uenige med ham. I artikkelen om denne saken i Dagbladet sier han at ”Jeg synes det må være lov til å si at noen spørsmål er så vanskelige at man ikke må ha klare bastante politiske meninger om dem”. Det han mener er at spørsmålet om aktiv dødshjelp er vanskelig og at han ikke har en bastant mening. Det er her vi er uenige. Vi synes at dette ikke er et vanskelig spørsmål, og vi har en fast mening: den enkelte har rett til å avslutte sitt liv når han ønsker det, og det bør være lovlig å hjelpe til dersom den det gjelder ikke har mulighet til å klare dette på egenhånd.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende