Jens
Stoltenberg og Rune Bjerke har vært nære venner i flere tiår. I dag er
Stoltenberg statsminister, og Bjerke er konsernsjef i Den norske bank.
Bjerke har tidligere hatt en rekke verv i og for DnA, bla. har han vært
finansbyråd i Oslo. (Vi kan også nevne at Bjerkes hustru Liebe
Rieber-Mohn nå er statssekretær i Arbeids- og
inkluderingsdepartementet.)