Meningen med
demokrati er at folket skal velge sine ledere. I en valgkamp før et
valg skal de ulike kandidatene måle seg mot hverandre i debatter og
andre arrangementer, deres ulike synspunkter og kvaliteter skal komme
frem, og folk skal så velge de dyktigste, de som er best egnet til å
lede.