”Overvektige diskrimineres” var temaet i en reportasje på en nyhetsending på TV i går. Utgangspunktet var at arbeidløsheten var langt større blant handikappede enn i resten av befolkningen, og dette gjaldt også overvektige.

Selv om overvektige ble innkalt til intervju etter at søknader var lest av arbeidsgiveren, så ble de sjelden ansatt. Oppslaget var illustrert med et fotografi av en sterkt overvektig person som satt i rullestol.

Ansvarlig statsråd, Manuela Ramin Osmunsen, ble intervjuet, og hun opplyste at det sannsynligvis ville komme et regelverk som vill bøte på disse problemene. Et slikt regelverk vil vel antagelig påplegge arbeidsgivere å ikke diskriminere pga arbeidssøkers vekt (eller andre kriterier som skal være irrelevante for utførelsen av jobben), og de som ikke følge reglene vil bli saksøkt og evt. straffet.

DLF er sterkt i mot at det skal finnes slike regler. Vi mener at det bør være opp til en arbeidsgiver å ansette hvem han måtte ønske, og dersom dette medfører at han ikke ansetter rødhårede eller folk som snakker dialekt eller folk som er religiøse eller folk som er lyshudede eller folk som er mørkhudede eller folk som er overvektige, så vil han være i sin fulle rett.

Vi mener at alle mellommenneskelig forhold skal være frivillige, og dette gjelder også de forhold som er på en arbeidsplass: det skal være frivillig å ta jobb der, og ansettelser skal skje frivillig, dvs. arbeidstageren skal ikke tvinges av staten til å ansette folk han egentlig ikke vil ha.

Mao. vi er imot alle regler som legger begrensninger på arbeidsgiveres rett til å ansette hvem de måtte ønske. Sagt på en annen måte: vi mener at enhver har rett til å diskriminere slik han vil. En arbeidssøker har rett til å diskriminere på den måten at han selv bør kunne velge hvilke jobber han vil søke på, og en arbeidsgiver har rett til å diskriminere på den måten at han selv kan velge hvem han vil ansette.

Vi er dog rimelig overbevist om at regler som vil forby slik diskriminering vil komme, og dette er noe alle vil tape på; det vil føre til alt fra at bedrifter blir lagt ned, til redusert lønnsomhet, og til dårligere arbeidsmiljø. Det vil også være negativt for de som blir kvotert inn, det burde være rimelig opplagt at forholdet til en ansatt som ikke ble ansatt fordi vedkommende passet til jobben og ikke passet inn i miljøet, men ble ansatt fordi staten påbød det, ikke vil bli særlig godt. Men slik er det alltid: innskrenkninger i individuell frihet har negative konsekvenser for alle.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende