””…drosjeløyvene avler snusk og kriminalitet” mener politisjef” leser vi på Aftenpostens førsteside i dag. Og dette er som om vi kunne sagt det selv.

Et system hvor man må ha tillatelser fra noen for å kunne drive vanlig handelsvirksomhet, vil alltid medføre muligheter for snusk, korrupsjon og kriminalitet. Og hvis virksomheten er regulert eller utsatt for andre typer offentlige inngrep, vil det ofte skje forsøk på å unnslippe disse, og dette avler igjen vanlig kriminalitet.

Det system som vil redusere snusk, korrupsjon og kriminalitet til et minimum er et system fullstendig uten offentlig innblanding. I et slik system skal det offentlige kun sørge for at svindel og tyveri ikke forekommer, at avtaler/kontrakter holdes, etc.; det offentlige skal ikke på noe vis regulere eller dele ut løyver eller tillatelser innen virksomheten. Dette systemet er det som kalles laizzes-faire-kapitalisme, og det er det eneste samfunnssystem som er i samsvar med prinsippet om individuell frihet.

Dessverre ser det ikke ut til at politisjefen tar den fulle konsekvensen av sitt utgangspunkt (man kan lese mer om dette i Aftenpostens artikkel linket til ovenfor), men vi synes at en såpass åpen innrømmelse av at et offentlig løyvesystem fører til snusk og kriminalitet på Aftenposten førsteside er et positivt tegn. Men som det er sagt: ”én svale gjør ingen sommer …”.

La oss før vi avslutter nevne ett punkt til: ” – Kollektivtrafikken på tog, buss og bane er organisert i selskaper som eier sine busser og tog. Togførere og sjåfører er ansatt i selskapene på fastlønn. Kan drosjenæringen organiseres på samme måte? spør [politisjefen]”. Nei, den kan ikke det.

Under kommunismen i Sovjet hadde drosjesjåfører fast lønn, og dette innebar at det var nærmest umulig å få tak i en drosje – sjåførene foretakk på snakke med hverandre på holdeplassene heller enn å kjøre kunder. Det som kunne få dem til å kjøre var å tilby dem en ekstrabetaling i amerikanske dollar (dette var noe vi selv opplevde undet et besøk i Moskva i 1979). Vi er blitt fortalt at da ordningen ble endret slik at sjåførene ville tjene i forhold til hvor mange turer de tok, så forsvant problemene med å skaffe drosje.

Men hvorfor fungerer da et system med fast lønn i Sporveien? Fordi Sporveien har faste rutetider, og dersom de ikke følges sånn noenlunde vil det bli et opprør. Drosjene har ikke faste rutetider …

Det som må til for å sikre et best mulig tilbud er at alle former for transport (tog, buss, T-bane, drosje) fullt ut privatiseres, og at alle former for offentlig regulering avvikles. Mange husker at en betydelig delprivatisering og deregulering innen flytrafikken for endel år siden ga kolossalt positive resultater for de reisende. En tilsvarende deregulering og privatisering innen andre transportformer vil gi de reisende tilsvarende fordeler.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende