Kanskje vår overskrift i dag er noe overdrevet, den antyder at det fortsatt er mulig å redusere friheten i Norge. Ja, vi har nærmest total ytringsfrihet, men på alle andre områder er friheten svært liten.

Makthaverne arbeider allikevel for å stamme til enda mer på områder hvor dette er mulig. Det siste vi så var i Aftenposten for et par dager siden:

”Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen (Sp) vil skjerpe inn boplikten, og utmarkseiendommer blir også omfattet av regelendringene.

I dag er det ingen boplikt knyttet til utmarkseiendommer. Det vil Riis-Johansen gjøre noe med.

– Vi vil sikre aktiviteter, bosetning og verdiskaping i lokalsamfunnene, og vi setter derfor i gang et arbeid for å finne fram til gode løsninger, sier Terje Riis-Johansen (Sp) til Nationen. …

Han sier innstrammingen ikke blir innført fordi folk sikrer seg verdifulle eiendommer. Målet er å sikre lokal tilhørighet, forklarer ministeren, og viser til at verdien på utmarkseiendommer har steget kraftig de siste årene. …" (sitat slutt).

Frihet er retten til fullt ut å disponere det man eier og det man tjener. Eier man en eiendom, har man i et fritt samfunn rett til å bruke den til der man vil (så lenge det er fredelig og så lenge det ikke bryter allerede inngåtte kontrakter): man har rett til å bo der, man har rett til å drive eiendommen (hvis det for eksempel er en landbrukseiendom), man har rett til å selge den til hvem man vi, og man har rett til å la den stå der.

Mao., i et fritt samfunn er det ingen statlig pålagt bo- og driveplikt. Et slikt pålegg er en grov krenkelse av eiendomsretten, og er uforenlig med et sivilisert samfunn: statlige krenkelser av eiendomsretten vil alltid drive de som rammes over i lovstridige handlinger, og jo større krenkelsen er jo flere vil begå lovbrudd. Denne ytterligere innkrenkelsen av bo- og driveplikten vil føre til at enda flere lager jukse-ordninger for å slippe unna, og det vil føre til at respekten for lov og rett synker ytterligere. Den vil også føre til øket politikerforakt (noe som dagens politikere fortjener, men som er et uttrykk for et samfunn i forfall).

DLF er sterkt imot denne ytterligere innskrenkningen av eiendomsretten. DLF vil oppheve alle stalige restriksjoner på privat eiendomsrett.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende