Det er faktisk dukket opp en interessant sak om ytringsfrihet som ikke har med religion å gjøre. I stedet har den med utnyttelse av kjendiser å gjøre. Et forlag har utgitt en bok om engler, og forsiden av boken prydes av et fotografi av prinsesse Märta Louise, dette selv om hennes forbindelse med boken kun er at hun har vist interesse for det tema som boken omhandler.

Prinsessen hevder via sin advokat Cato Schøitz at hennes foto kun er brukt på boken for å selge, og at det at hun er avbildet på forsiden kan gi mange et inntrykk av at hun har noe med boken på gjøre.

Forlagets syn er slik gjengitt i VG:”Den fem år gamle boken, som opprinnelig har tittelen «Seeing angels», er skrevet av den britiske forfatteren Emma Heathcote-James, og handler om folk som har kontakt med engler.

Prinsesse Märtha Louise er kun omtalt i forordet.

Forlagsjef i Publicom, Torgeir Lorentzen mener bilde- og navnebruken er helt relevant.

- Sammenkoblingen mellom landets prinsesse og engledebatten er helt opplagt, sier Lorentzen til VG Nett.

Han innrømmer at det aldri hadde vært aktuelt å utgi boken på norsk dersom ikke Märtha hadde startet engleskolen, men understreker at det ikke betyr at forlaget prøver å utnytte prinsessen i kommersielt øyemed.

- Boken er interessant på grunn av den debatten hun startet” (sitat slutt). Forlaget har også henvist til aviser og tidsskrifter som ofte inneholder bilder av prinsessen uten at hun har noe med utgivelsene å gjøre.

Prinsessen hevder at dette handler om kynisk utnyttelse av en persons kjendisstatus for å selge en vare, mens forlaget hevder at dette handler om ytringsfrihet.

Vi har også et syn på dette. For det første: aviser og tidsskrifter inneholder bilder av prinsessen når de innholder artikler om henne. Forsidebildet på denne boken er da ikke sammenlignbart med bruk av bilder av samme person i aviser og tidsskrifter.

Med hensyn til bøker så er det iblant slik at forsiden består av et bilde av en kjent person, men slik bruk faller nærmest alltid i to kategorier: boken er skrevet av den som avbildes, eller boken omhandler den som avbildes. Annen bruk av fotografier av personer på bokomslag bør ikke forekomme dersom de ikke har gitt samtykke. (Bruk av tilfeldige personer i ukontroversielle folkemengder kan også brukes.)

Det er altså etter vårt syn ikke tilstrekkelig at en person uttrykker interesse for et emne (slik prinsessen har gjort mht engler) til at vedkommende kan avbildes på forsiden.

Man kan altså bruke bilder av prinsessen på omslaget av en bok når hun har vært sterkt involvert i boken (for eksempel som forfatter eller redaktør), eller når boken omhandler henne. Man kan altså bruke et bilde av en kjent person på et bokomslag selv om personen motsetter seg dette, hvis boken omhandler personen – dette gjøres også ofte for eksempel i forbindelse med uautoriserte biografier.

Men å bruke foto av en kjent person som har vist interesse for et emne som omslag på en bok om emnet bør etter vårt syn ikke være tillatt. Boken handler om ”folk som har kontakt med engler ” og å da bruke et forsidefoto av en kjent person som har hatt slik kontakt, er uholdbart.

Selv om forlaget påstår at dette handler om ytrinsgrihet, så gjør den ikke det. Ytringsfrihet handler om retten til uhindret av staten å gi uttrykk for sine meninger, ikke om retten til fri utnyttelse av kjente personers ansikter.

Vi tror at forlaget brukte bilde av prinsessen for få øket interesse for boken på prinsessens bekostning, og vi mener at slik bruk ikke bør være tillatt. Dette handler ikke om ytringsfrihet, det handler om en krenkelse av en uskyldig person, og dette bør ikke være tillatt.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende