Dagens overskrift har vi hentet fra Niels Geelmuydens innlegg i Aftenposten nylig, og hans poeng er at kapitalismen fører til at maten blir mindre næringsrik.

Vi siterer: ”DE FLESTE KORNSLAG og planter er kapable til å ta opp i seg 60 ulike mineraler fra jorden de er plantet i. Problemet består i at de bare behøver noen få av disse mineralene for å vokse. Korttenkte og grådige mennesker har derfor utviklet kunstgjødsel bestående av nitrogen, fosfor og kalsium.

Internasjonale eksperter innen landbruk har anslått at mineralinnholdet i nordamerikansk matjord er blitt redusert med 85 prosent på 70 år. Europa ligger ikke langt bak, med en reduksjon på 72 prosent. Man kan ikke se på den enkelte plante at den er plyndret for næringsverdi. Det er kapitalismens skyggeside: Produsentene får betalt for vekten, ikke for næringsinnholdet. …

Epler har i gjennomsnitt mistet 80 prosent av sitt C-vitamininnhold. Næringsinnholdet i vår planteføde anslås alt i alt å være halvert i løpet av to generasjoner. …

Desto mer rystende er det at ingen løfter en finger for å stanse utplyndringen. Hvis en idrettsutøver gjødsler seg selv med kunstig prestasjonsfremmende midler, kalles det doping og juks. Da bringer personen skam over seg selv og sin idrettsgren, samtidig som vedkommende straffes med utestengelse. Hvis derimot en landbruker tilfører jorden preparater for å oppnå en kunstig stor og hurtigvoksende avling, krones det med velstand og honnør. Innen konvensjonelt jordbruk kommer man sjelden til startstreken hvis man ikke bruker doping og sprøytemidler” (Sitat slutt).

Vi er med på det som er Geelmuydens utgangpunkt: dagens landbruksprodukter er langt mindre næringsrike enn tidligere. Vi er også med på at dette skyldes måten landbruket drives på.

Men det vi skal stille et spørsmålstegn ved er om det er kapitalsimens skyld, slik Geelmuyden påstår.

Kapitalismen er et system med full individuell frihet. Dette betyr i kapitalismen er det ikke noen statlig innblanding i eller inngrep i økonomien. I kapitalismen er det et totalt skille mellom næringsliv og stat. Det eneste staten gjør i kapitalismen er å håndheve kontrakter og straffe kriminelle.

Mer konkret: under kapitalismen er landbruket fullt ut privat uten statlige reguleringer, uten konsesjonsordninger, uten støtteordninger, uten driftstilskudd, uten produksjonstilskudd, uten garantipriser, osv.

Under kapitalismen er helsevesenet fullstendig privat: alle leger, alle sykehus, alle pleiehjem, etc., driver privat uten statlig eller kommunal innblanding eller eierskap.

Under kapitalismen er alle trygdeordninger, alle pensjonsordninger, alle sykeforsikringer, etc., private: den enkelte kjøper en forsikring som inneholder visse betingelser, og han får utbetalt i samsvar med dette dersom han skulle rammes av sykdom.

Under kapitalismen er også all forskning privat, det er ingen statlige universiteter eller forskningsinstitusjoner.

Under kapitalsimen er også alle skoler private.

At matvanene er så innholdløse som Geelmuyden beskriver, og at i dagens system ”ingen løfter en finger for å stanse [utviklingen]" sier noe om svikten i dagens system – de som burde ha reagert er foruten landbruket selv, skolen, helsevesenet, forskingsinstitusjonene, og forsikrings- og pensjonsselskapene. Men alle disse er statlige! Landbruket som produserer den næringsfattige maten, er gjennomregulert av staten, forskningsinstitusjonene som skulle si ifra er statlige, helsevesenet, som skal ta seg av de som blir syke, er statlig, pensjonsordningene som må fø på de som er blitt for syke til på jobbe, er statlig. De som ikke reagerer er stalige institusjoner, institusjoner som under kapitalismen ville ha vært private!

Å da si at problemene skyldes kapitalismen er en total skivebom.

Antagelig har Geelmuyden tenkt slik: ”Her skjer det noe negativt, kapitalismen er et ondt system som har negative effekter, og da må kapitalsimen være årsak til det negative – kapitalsimen må være årsak til at maten er blitt næringsfattig!” Det er antagelig slike resonnementer som betraktes som tenkning i etablerte miljøer.

Vårt syn er kort fortalt at fravær av frihet har negative konsekvenser. Mao. kun frihet, kun kapitalismen, er det system som kan sikre at maten blir mest mulig sunn og næringsrik.

Hvordan skjer dette? Siden denne kommentaren allerede er blitt så lang vil vi komme tilbake til dette i en kommentar i neste uke.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende