Denne store
nyheten, en nyhet som brede grupper har ventet på i mange år, ble
bekjentgjort på TV2-nyhetene i morges. Vi siterer fra en artikkel om
denne viktige saken i VG: