FN har utviklet
seg i stadig mer negativ retning helt siden opprettelsen. Feilen var
klar allerede i utgangspunktet: alle land skulle være likeverdige, dvs.
siviliserte vestlige land hadde i FN samme status som barbariske
tyrannier.