Det vi som regel gjør når vi skriver disse kommentarene er å finne et oppslag i pressen, et oppslag som viser at sosialdemokratiet skaper flere problemer enn det løser, og så beskriver vi kort dette og skisserer hvordan det et fritt alternativ vil fungere. Ofte er det nok av saker å hente fra pressen, avisene innholder hver dag omtale av saker som viser at det ikke går så bra under dagens modell. Men i dagens Aftenposten var det så mange saker vi kunne tatt utgangspunkt at vi ikke vil kommentere hver enkelt sak for seg, vi vil kun nevne dem og trekke en generell slutning.

”Ingen nåde for kvinnemangel. Somlere [tvangs]oppløses” (s 1)
”Makspris [i barnehager] kan bli utsatt” (s 1)
”Politisk kaos trues Oslo” (s 2)
”Apenes [datatilsynets direktør] raljerer over forbud mot sexkjøp” (s 7)
”Djupedal forstår lærernes datavegring” (s 8)
”Sår tvil om maksprisløfte” (s 10, samme sak som på forsiden)
”Milliardsprekk” (s 2, kulturdelen)
”[Trond Giske] i strid med seg selv” (s 3, kulturdelen)
”Har regjeringen gitt opp [miljøløfter]?” (leserbrev, s 3 kulturdelen)
”140 selskaper på dødsliste [om likestillingsminsterens trusler om å tvangsoppløse ASA-selskaper som ikke har en korrekt kjønnsfordeling i sine styrer]”, (s 1. økonomidelen, samme sak som på forsiden)

Politikerne skulle være landets fremste kvinner og menn, og deres oppgave skulle være å legge forholdene til rette for at vi får et godt og sivilisert og velstående samfunn. Isteden steller de i stand det som disse sitatene viser: løftebrudd, falske forhåpninger, svik, trusler, etc.

Alle disse sakene, og mange andre som er blitt omtalt i avisene de siste uker, og som vil bli omtalt i avisene i ukene og månedene og årene fremover, viser at en sosialdemokratisk modell ikke kan fungere.

Med sosialdemokrati mener vi en politisk ideologi som innebærer at den individuelle frihet skal være liten, at det offentlige (stat/kommune) skal ta seg av en rekke viktige oppgaver (pensjoner, skole, helsetjenester, trygder, barnehaver), og at disse oppgevene skal være finansiert med et høyt skatte- og avgiftsnivå. Dette innebærer at alle de store partiene i Norge er sosialdemokratiske. Det eneste partiet som ikke er sosialdemokratisk er DLF.

Som kjent stemmer praktisk talt alle i Norge på de sosialdemokratiske partiene, og derfor kan man ikke si annet enn at de fortjener det som de sosialdemokratiske partiene steller i stand. Det er sant som det heter: et folk får de politikere og den politikk de fortjener. Det vi tydelig ser i disse overskriftene er et samfunn i forfall.

Til avslutning vil vi kort si at det eneste som kan gi et godt og sivilisert og velstående samfunn er en fullstendig frihet, dvs. et samfunn hvor statens eneste oppgave er å drive politi, rettsapparat og militært forsvar, og at alt annet – skole, pensjonsordninger, barnehaver, helsetilbud, etc. – overlates til private aktører.

Men slik det ser ut nå vil sosialdemokrater fortsatt regjere, og forfallet vil fortsette.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende