En av de viktigste måtene å hjelpe fattige land på er å la dem få tilgang til markedene i Vesten. Og det har i mange år vært snakk om å avvikle handelsbegrensinger, spesielt på landbruksprodukter, dette selv om sterke pressgrupper bønder og globaliseringsmotstandere i Vesten har strittet imot.

I mange tilfeller er tollmurer heldigvis blitt avviklet. Men dette er ikke nok! Til tross for at tollmurer av avviket har importen fra fattige land til Norge gått ned de siste årene, dette ifølge en reportasje på NRKs nyhetssending i går morges.

Grunnen til at de fattige landene ikke komme inn p markeder i Vesten er altså ikke tollhindringer, men byråkartisk hindringer av andre slag. Et eksempel som ble nevnt av NRK var at EØS krever at matvarer er laboratorietestet får varen kan komme inn på det europeiske markedet. Fattige bønder i Nepal har ikke mulighet til å foreta slike tester på sine varer, og derfor har salget av nepalsk honning i Norge de siste årene sunket fra lite til ingenting.

Aftenposten skriver om saken i dag; her er link til omtalen på e24. Under overskriften ”Minimal import fra fattige land” leser vi at ”Regelverket hindrer import fra verdens 50 fattigste land, tross tollfrihet. Det viser en rapport som Utenriksdepartementet har sendt ut på høring, melder NRK Dagsnytt. I 2005 utgjorde importen fra verdens 50 fattigste land mindre enn 900 millioner kroner.

- Realiteten er jo at det er lite å snakke om, sier underdirektør Lars Vaagen i UD til NRK.

- Det har vært skuffende at de minst utviklede landene ikke har kunnet dra fordel av den toll- og kvotefrie adgangen de har til Norge.

Blant annet har importen av honning fra Nepal stanset helt.

- Årsaken til at vi sluttet, er innføringen av nye EØS-regler om laboratoriekontroll, sier direktør Thomas Angell i Handelsnæringens Hovedorganisasjon til NRK.”

Vi synes det er svært ille at fattige land stenges ute fra våre markeder. Frihet, inkludert frihandel, er ikke bare noe alle individer (bortsett fra kriminelle) har krav på, det er også den eneste vei til velstand. Vi tar sterk avstand fra kravet om labtesting av varer, et krav som reelt sett er å holde fattige land i fattigdom.

DLFer for full frihandel. Vi mener at det ikke skal være offentlige pålagte hindringer i forbindelse med slike ting som kvalitetskontroll av varer som importeres til Norge. Vi vil med andre ord at de EØS-pålagte regler om laboratorietesting av varer skal avskaffes. Vi er imot all toll, men toll er bare toppen av det isfjell av restriksjoner på frihandel som brukes av sterke pressgrupper for å opprettholde sine egne urettmessige fordeler og som innebærer at fattige mennesker holdes nede i fattigdom.

Ikke bare må all toll avvikles, alle restriksjoner på frihandel må avskaffes.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende