En FrPer har
sluppet til i en av de store avisene med en noenlunde liberalistisk
forklaring på krisen i USA. Selv om avisen er sterkt vinklet i sin
gjengivelse (som kan leses her) er antagelig FrPerens forklaring den mest treffende av alle som har vært presentert i et stort medieorgan.