Russlands
invasjon av (deler av) Georgia har en nokså fersk historisk parallell:
Anschluss, Hitlers invasjon/okkupasjon av Østerrike i 1938. Hitler
annekterte da Østerrike under påskudd av å forsvare etniske tyskere som
holdt til i landet. Så ønsket Hitlar å ta Tsjekkoslovakia. Vesten ga
Hitler Tsjekkoslovakia mot løfter om at Tyskland da ikke skulle foreta
ytterligere ekspansjon. Nå forsøker Putin å ta Sør-Ossetia og Abkhazia
som et mulig første skritt mht å overta Georgia. (Selv om Putin ikke
lenger er president i Russland er det fortsatt han som trekker i
trådene.)


I 1938 ga de vestlige land altså etter, de lot Hitler overta Østerrike
og Tsjekkoslovakia uten nevneverdig protest eller motstand. Denne
gangen er også motstanden fra de vestlige land svært spak.

Det som har skjedd er at Russland har vist muskler, de har vist at
de ikke vil godta at deres tidligere kolonier vil gå vestover, dvs. at
landene omkring Russland innfører frihet og markedsøkonomi og vil
alliere seg med de frie land i Vest.

Georgia har vært det land i nærheten av Russland som i størst grad
har gått til Vesten; presidenten, Mijkail Saakasjvili er i stor grad en
varm tilhenger av individuell frihet (dog ikke på en konsekvent måte
slik liberalister er), han er omtrent like klar og veltalende som
Churchill var, og han har i stor grad ryddet opp i det korrupte Georgia
etter at han ble president. Georgia har også hatt en betydelig
økonomisk vekst den siste tiden. Georgia er også et av de landene som
har vært alliert med USA og i sterkest grad har støttet krigen for å
kaste Saddam Hussein og innføre demokrati i Irak. Saakasjvili ønsker at
Georgia skal bli medlem i NATO og EU, og han vil fortsette på veien til
en fri, vestlig modell.

Vi kan ikke si hvordan denne konflikten startet: var det Georgia/
Saakasjvili som gikk inn i Sør-Ossetia (et område som tradisjonelt har
tilhørt Georgia, men som Russland har oppfordret til å løsrive seg) og
håpet på amerikansk støtte i tilfeller russerne svarte med sterk
militær makt, eller var det en provokasjon fra Russland som ønsket en
anledning til å demonstrere at de nå har militær styrke og er villige
til å bruke den? Uansett tyder Ruslands militære innsats på at de var
forberedt, de hadde betydelige styrker klare i området, styrker som på
meget kort varsel var i full krig. Heldigvis kjempet også georgierne
godt og påførte russerne større tap enn de antagelig hadde regnet med.

Var dette er forvarsel om hva som vil skje med Ukraina dersom
Ukraina i større grad slutter seg til Vesten? Ukraina vil inn i
EU/NATO, men mange store vestlige land er avhengige av russisk
energi/gass, og vil da antagelig nøle med å gjøre noe som kan provosere
Russland.

Hvis Saakasjvili satte denne aksjonen i gang og trodde at han ville få
militær støtter fra USA, så forregnet han seg. Dessverre er det slik at
Vesten i dag i stor grad er en papirtiger. Med det svaret som er kommet
fra Vesen pr i dag så er dette risikabelt for Vesten; Russland vil ikke
bli avskrekket av det som er blitt reaksjonene på deres innmarsj i
Georgia.

Men det har allikevel vært visse positive elementer i Vestens støtte
til Georgia: USAs utenriksminister Condolezza Rice sammenlignet denne
invasjonen med Sovjetunionens invasjon av Tsjekkoslovakia i 1968 –
dette var en direkte sammenligning mellom Putin og kommunistdiktatorene
i Sovjettiden; amerikanske hjelpesendinger ilandføres av militært
personell – dette er et etter forholdene sterkt signal. Polen er blitt
mer ivrig etter å inngå avtalen om rakettskjoldet, og presidentene i
Polen, Ukraina, Litauen, Latvia, og Estland sto side ved side med
president Saakasjvili under et møte i Georgias hovedstat Tbilisi. Men
det er mer: Ukraina truer nå å innføre restriksjoner på russiske
marinefartøyer i Sevastopol.

Men dette er egentlig kun symbolhandlinger. Hvis vi utelukker
militær makt, er det noe Vesten kan gjøre som virkelig vil ha effekt?

Her er noen forslag:

Man kan avvikle det formelle samarbeidet mellom Russland og NATO, et
samarbeid som ble etablert i 2002. Samarbeidet var et forsøk på å
bringe Russland nærmere Vesten.

Man kan nekte Russland medlemsskap i World Trade Organization.

Man kan avvikle G8 – at Putins diktatur er med der er en skandale.

Man kan erklære at Vesten boikotter OL i Sotsji i 2014.

Dette er konkrete ting som Vesten kan gjøre i dag, og som vil sette en alvorlig støkk i Putin.

Vil noe slikt bli gjort? Neppe. Antagelig vil man følge Chamberlains
linje, en linje som Sarkozy tydeligst representerer i dag, og gå inn
for forhandlinger og i praksis ettergivenhet; Russland har flere ganger
den siste uken vist at de ikke respekterer avtaler og at de ikke holder
ord.

Det ser ut til at vi kommer til å ha noen spennende år foran oss: et
stadig sterkere Russland, og et stadig svakere Vesten. Som Henry
Kissinger en gang sa det: “Russia must either be expanding or
contracting”. I perioden 1945 – 1990 drev russerne en
ekspasjonspolitikk, i perioden som fulgte måtte de trekke seg tilbake,
men nå er de igjen i vekst. Og de kan kun stoppes med en reelle styrke
som de vet vil bli brukt dersom de går for langt. Vil Vesten sette opp
denne styrken? Det vil kun fremtiden vise, men det er i dag lite som
tyder på det.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende