Etter oppussing bør St Olavs plass skifte navn til Knut Hamsuns plass, sier en av byrådene i Oslo på første side i Aften på tirsdag.

Interessant er det å se reaksjonene blant folk på dette forslaget – Aften bringer inne i avisen flere intervjuer om dette. Det som slår en er at de unge er sterkt imot, mens de litt eldre er for; de har ingen problemer med å kalle opp en plass etter den store dikteren Knut Hamsun.

Nå er problemet som kjent at Hamsun var nazist – kan man navngi en plass i hovedstaden etter en landsforræder?

Vi skal ikke kommentere begrunnelsene i detalj, vi skal i skal bare konstatere at det ser ut til at de som til en viss grad hadde nazismen i Norge på nært hold (de som er intervjuet er hhv 53 og 56, og de har hatt foreldre som direkte opplevde krigen) er mer villige til å tilgi eller legge det bak seg. De yngre er dog som sagt sterkt imot, noe som antagelig kommer av de siste tiårs sterkt negative fremstilling av nazismen i alle fora og medier (i skolen, i aviser og tidsskrifter, i filmer som Der Untergang, etc.), og det store antall kampanjer som har vært ført mot rasisme, som naturlig nok fremstiller nazismen som den onde ideologien den er.

De litt mer voksne er naturlig nok ikke i samme grad påvirket av disse kampanjene, og det er kanskje derfor de har et mer avslappet forhold til hele problemstillingen.

Vi er ikke på noe vis uenige i den negative fremstilling av nazismen, selv om vi vil påpeke at den i sin tid ikke var spesielt mye verre enn sosialismen på samme tid. Og det finnes jo en rekke gater og plasser oppkalt etter sosialister.

Man det er en klar forskjell som setter Hamsun i en særstilling. Ja, han han var en stor forfatter, men når Norge var i krig, etter at Norge ble angrepet og okkupert, tok han parti for de som angrep Norge. Og han hyllet Hitler som en stor mann helt til han (Hitler) døde.

Vi synes derfor det er helt upassende å kalle opp en gate eller vei eller plass etter ham.

(Om det er passende at plassen nå heter St Olavs plass og er oppkalt den kong Olav som kristnet Norge dels ved å drepe de som ikke var villige til å ta til seg den nye troen, skal vi la ligge i denne omgang.)

Tips oss hvis dette innlegget er upassende