Skal man tro de siste oppslag i pressen har vi et helsevesen i dyp krise. Vi siterer fra noen artikler fra de siste dagers aviser: "Legeansettelser ute av kontroll. Sykehusene har ansatt langt flere leger enn de har fått tillatelse til de siste åtte årene. Riksrevisjonen mener situasjonen er ute av kontroll".

Helseministeren sier at sykehusene ikke bryr seg om budsjettene og at de oppfører seg som om de har egne seddelpresser.

I 2007 var sykehusenes underskudd på 1,5 milliarder i 2007
.

Og de ansatte har en kolossal arbeidsbyrde.

I tillegg har vi sett på TV overføringer fra allmøter hvor leger uttrykker uro over situasjonen og krever at politikerne gjør noe. Som f.eks. å bevilge enda mer penger.

Er det noen løsning på dette? Den siste løsningen på den forrige runden med problemer var at staten overtok sykehusene fra fylkeskommunene – mange mente at problemene ville forsvinne når politikere bestemte at staten skulle ta over.

Men det ser ikke slik ut. Problemene bare vokser.

La oss før vi går videre si at Norges helsevesen i dag er svært godt – hvis man sammenligner med hva det er i andre land og hvordan det har vært tidligere i historien. Mange, både leger, pleiere og andre, gjør en stor jobb for å helbrede syke, forlenge liv, lindre smerte, osv.

Men mange står også lenge i helsekø og lider og kanskje dør langt tidligere enn nødvendig, dette pga hvordan helsevesenet er organisert og finansiert. Videre har politikerne bestemt at en rekke medikamenter skal være ulovlige i Norge, og dette er årsak til at mange forblir syke i lengre perioder enn nødvendig.

Tilbake til sykehusene: De er statlige, de er finansiert over skatteseddelen, og alle syke får gratis behandling. Dvs. i mange tilfeller blir de satt i kø for å vente på tur, og enkelte står i kø i måneder og år og har smerter og plager i hele denne perioden.

Et statlig system må nødvendigvis bli ineffektivt. Mao. alt det negative som pressen rapporterer om helsevesenet hver dag er en uunngåelig effekt av hvordan det er organisert.

Hvordan kan man organisere det bedre? Et system hvor alt er privat vil være langt mer effektivt. Da vil hver enkelt tegne en helseforsikring og så vil han belaste denne når han må ha dyre helsebehandlinger. (Billige behandlinger betaler man selv uten å benytte forsikringen – dette vil være langt mer økonomisk enn et system hvor alt er "gratis".)

Et privat helsevesenet vil på alle vis bli langt mer effektivt enn det vi har i dag – all erfaring viser at privat drift i et fritt system er langt mer effektivt og fleksibelt og variert enn statlige, politikerdirigerte systemer.

Enkelte vil ha innvendinger mot et slik system. Et slikt system vil innebære at ikke alle automatisk kan få gratis behandling når de måtte ønske eller trenge det. Det vil også innebære at kun de som har tatt de dyreste forsikringene vil få de dyreste behandlingene.

Men da er det viktig å merke seg at de som ønsker et system hvor alle får den behandling de trenger uansett, de ønsker seg noe som ikke kan gjennomføres i praksis. Forsøker man å gjennomføre et slikt system, får man et system av den typen vi har i Norge i dag, et system som koster kolossalt med penger, og som i stadig større grad skuffer forventningene til alle som er involvert i og er brukere av systemet.

Man får et system hvor mange ikke forstår at de må forholde seg til virkeligheten, dvs. bla. til budsjetter. (Dette gjelder også stortingsrepresentanter som burde vite bedre.) Det fører til at forventningene blir langt større enn det er mulig å innfri. Det fører også til at systemet får en rekke uventede problemer (ferske eksempler er den sterke økningen i antall eldre, og økningen i antall innvandrere som ofte pga ulike typer vaner tatt med fra hjemlandet er sykere enn befolkningen ellers.)

Et fritt system – et system hvor staten ikke hindrer de involverte i å skaffe seg den type behandling de ønsker, hvor staten ikke tvinger de involverte gjennom et kolossalt skjemavelde, og hvor de ansatte ikke drukner i møter og papirarbeid, og hvor staten ved politikerne ikke skaper et forventningspress det er umulig å innfri – vil være langt bedre enn dagens system.

Dagens statlige system virker altså ikke godt. Dagens statlige system kan ikke virke godt. Enkelte tror at det kan bli bedre dersom det bevilges mer penger, men slik er det ikke. Å bevilge mer penger vil bare gjøre systemet enda større og enda tregere, selv om i en kort periode flere vil kunne få behandling. Å bevilge mer penger til sykehusene er som å – for å bruke det elegante eksemplet som ofte brukes i slike sammenhenger – tisse i buksa for å holde seg varm; det hjelper en liten stund, men så blir det bare mye verre.

Der som trengs er liberalisering: staten må liberalisere og privatisere og trekke seg ut av helsevesenet. Kun dette kan løse problemene. Kun dette kan hindre at helsevesenet fortsette å utvikle seg i negativ retning. Kun dette kan føre til et helsevesen som stadig vil bli bedre og som vil kunne helbrede stadig flere.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende