-Hvorfor har den opprinnelige meget vakre leiegården på toppen av Ullevålsveien stått og forfalt i lengre tid? er spørsmålet i Aftens spørsmålsspalte i går. Avisen har klart å få fatt i den som kan svare på spørsmålet, og svaret er som følger: Eieren sier at ”jeg har begynt å pusse den opp. Gården er [nå blitt] flott på to sider. Jeg tok hagesiden først. Og den var dyr. For jeg gjør det ordentlig. Grunnen til at jeg ikke gjorde alt med en gang er at jag ikke har råd… Jeg synes det er forferdelig med den husleiereguleringsloven. … Vi [eiere] sliter økonomisk på grunn av den…”.

Grunnen til at bygningen er forfalt er altså at eieren ikke har hatt råd til å holde den ved like, og grunnen til dette igjen er at inntektene eieren har på gårder av politikerne er satt så lavt at de ikke kan finansiere nødvendig vedlikehold.

Dette ene eksemplet illustrer perfekt det som Nobelprisvinner i økonomi Milton Friedman en gang sa: ”Det er to måter å ødelegge en by på. Den ene er bombing. Den andre er husleieregulering!”

DLF er imot alle former for husleieregulering. Kun et fritt marked, en tilstand hvor all handel skjer frivillig mellom selger og kjøper, kan sikre at kvaliteten på varer og tjenester er god og økende. Og det eneste som kan sikre lave priser er fri konkurranse.

Grunnen til at man har husleieregulering er at politikerne synes at boligprisene er for høye. Men hvorfor er det slik? Jo, fordi politikerne har lagt store begrensninger på bygging av nye boliger i Oslo. Derfor er det for få boliger, og derfor blir prisene høye.

Problemet er altså at politikerne legger hindringer i veien for bygging av nye boliger, dette fører til at prisene på eksisterende boliger stiger, og så forsøker politikerne å hindre dette ved å tvinge huseiere til å ta lavere husleie enn det som er nødvendig for å sikre leietagerne et godt tilbud.

DLF er altså tilhenger av å avvikle all husleieregulering, og å tillate boligbygging i Marka. Dette vil føre til flere boliger, billigere boliger, og til at bygårder vedlikeholdes.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende