DLF støtter
Israels forsøk på å stanse angrepene fra Hamas. De siste årene har
Hamas sendt mer enn 5000 raketter inn i Israel fra Gaza, og dette er
åpenbart noe som Israels regjering ikke kan la fortsette. Og siden Hamas er en terroristgruppe som nærmest er Irans forlengede arm, finnes det ingen fredelig løsning på dette.