Det ville
kanskje ha vært mer korrekt å si i overskriften at *en* krike, altså en
bestemt kirkebygning, er under angrep, og ikke kirken, dvs.
organisasjonen som går under navnet "kirken". Det vi vil si noe om er
at Gellerup kirke i Odense i Danmark er utsatt for handlinger som kan
beskrives som om den er under angrep. Kirken ligger i et område hvor
det er mange muslimer, og her er noe av det vi kan lese om angrepene på
document.no: