I dag fyller H M kong Harald 70 år, og vi gratulerer. Riktignok er vi i DLF republikanere, vi mener at statsoverhodet bør velges og at det er galt at det å være statsoverhode er en posisjon som går i arv fra foreldre til barn. Men det norske monarkiet har i dag nærmest universell oppslutning, og vi tar dette til etterretning. Vi vil benytte anledningen til å si at siden vi først har et kongedømme, så er kong Harald i meget stor grad den type monark vi bør ha.

Ved flere anledninger har kong Harald handlet slik en konge bør gjøre. For eksempel besøkte han uværsofre på Vestlandet iført gummistøvler og boblejakke, og dette var i den situasjonen det riktige å gjøre.

En viktig egenskap ved kong Harald er hans integritet. Som ung mann forelsket han seg i Sonja Haraldsen, og ville gifte seg med henne. Men siden hun var "borgerlig", altså ikke av kongelig byrd, var det stor motstand mot giftermålet, både hos den daværende kronprins Haralds far, kong Olav, i regjeringen og i folket. Kravet var at kronprinsen måtte gifte seg med en av kongelig byrd.

La oss skyte inn at forestillinger om å være av kongelig byrd eller å ha det som beskrives som ”blått blod”, er totalt irrasjonelle. De som er kongelige er akkurat lik oss andre bortsett fra at de tilhører en familie som på en eller annen måte fikk politisk makt for noen (eller mange) generasjoner siden. Å kreve at en som er kongelig skal gifte seg med en han ikke er interessert i for å oppfylle et krav om å gifte seg kongelig er noe vi tar sterk avstand fra. Vi mener at enhver bør gifte seg med den han eller hun er forelsket i eller er glad i. Kronprins Harald viste stor integritet ved å si at ”dersom jeg ikke får gifte meg med Sonja vil jeg ikke gifte meg med noen og jeg vil fortsette å treffe henne!”

Kong Harald tok fullt ut konsekvensen av dette synet og lot sine barn gifte seg med de de var forelsket i.

Vi skal bare ta med ett punkt til. Det virker som om kong Harald ikke har noen maktambisjoner, og vi synes dette er en god ting. Man kan få det inntrykk at han er mest interessert i å seile, og dette har vi respekt for. Men Harald ble født inn i denne jobben, og vårt inntrykk er at han totalt sett har gjort sitt beste; han har ikke ofret seg for kongegjerningen, og han har forfulgt sine personlige verdier i den grad det har latt seg gjøre. Den noe laidback stilen som derfor er blitt kong Haralds varemerke passer etter vårt syn godt på en konge i dag.

Så igjen, gratulerer med dagen.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende