Det er en skam at mulla Krekar fortsatt er i Norge. Han er besluttet utvist flere ganger, og nylig fastslo Høyesterett at vedtaket om utvisning er gyldig.

Det siste er at Krekar ifølge NRKs nyhetssending i morges har kommet med trusler mot Norge dersom han blir utvist. Vi siterer fra NRK.no om saken:

”8. november slo Høyesterett fast at mulla Krekar er en fare for rikets sikkerhet, og at utvisningsvedtaket står fast.

Den 13. november sa Krekar til nettstedet Awane , som betyr speil på kurdisk, at han er sikker på at norske myndigheter ikke vil sende ham ut, fordi da vet de at det kommer reaksjoner.

NRK har fått oversatt teksten, og Krekar sier videre at det vil komme reaksjoner fra tre retninger.

Først fra slektningene, så fra en væpnet gruppe, og til slutt fra folk som følger religionsundervisningen hans i moskeen og som har sympati for Krekar. Kanskje fra Somalia eller Marokko, sier han til nettstedet.” (Sitat slutt)

Det burde være klinkende klart at Krakar er/har vært en aktiv terrorist, og at han fortsatt har inlydelse på terroraktiviteter.

Vi kan ikke ha en slik mann her i landet: han bør sendes ut så fort som overhodet mulig.

Men nå er det slik at Norge, som en rekke andre siviliserte land, har en lovbestemmelse at vi ikke skal sende kriminelle ut av landet dersom de risikerer dødsstraff i landet de blir sendt til. Det er derfor Krekar ikke er blitt sendt ut tidligere, selv om en rekke rettsinstanser har sagt at han bør sendes ut av landet.

Terroristen Krekar får altså bli i Norge fordi han risikerer å bli henrettet for sine terrorhandlinger i det landet han har utført dem og så har flyktet fra.

Vi er uenige i den loven som sier at forbrytere ikke kan sendes til land hvor de kan idømmes dødsstraff, men vi vil ikke gå inn for å bryte denne loven.

Men sier loven dette? Sier loven at man ikke kan sende en person til et land hvor han risikerer dødsstraff?

La oss se på lovteksten, § 12 i Lov om utlevering av lovbrytere m.v. Det står følgende:

1. Utlevering kan bare skje på følgende vilkår:

a) Den utleverte skal ikke settes under rettsforfølgning eller straff fullbyrdes mot ham for noen annen før utleveringen begått straffbar handling enn den han er utlevert for, med mindre

1) departementet gir samtykke etter § 21, eller

2) han har unnlatt å forlate det land han er utlevert til, trass i at han i 45 dager uhindret har kunnet forlate det, eller

3) han er frivillig vendt tilbake etter først å ha forlatt landet.

b) Han må ikke utleveres videre til en tredje stat for noen straffbar handling begått før utleveringen herfra, uten i tilfelle som nevnt i bokstav a foran.

c) Han må ikke uten departementets samtykke settes under rettsforfølgning ved ren provisorisk domstol eller en domstol som bare er kompetent til å behandle lovbrudd som det foreliggende i det enkelte tilfelle eller under spesielle unntaksforhold (ekstraordinær domstol).

d) Dødsstraff må ikke fullbyrdes mot ham.

2. Til utlevering kan knyttes ytterligere vilkår som det finnes grunn til." (Sitat slutt)

Spesielt interessant er siste punkt, som sier at det kan knyttes ytterlige vilkår til utleveringen. Da skulle det vel kunne knyttes en betingelse til utleveringen om at han ikke skal bli idømt dødsstraff?

Vårt primære syn er at terroristlederen Krekar bør utleveres. Punktum. Det som gjør at han ikke er blitt utlevert er at han kan bli idømt dødsstraff i Irak, og da er utlevering, påstås det, i strid med norsk lov. Men hvis man knytter en betingelse om at han ikke skal henrettes til an avtale om utlevering med Irak så burde dette etter vår syn gå greit.

Det er intet annet enn latterlig at vi har hatt terroristen Krekar her så lenge. DLF mener at han bør sendes ut så snart som overhode mulig.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende