For en del år siden var det fire borgerlige eller ikke-sosialistiske partier i Norge: Kristelig folkeparti, Venstre, Høyre og Senterpartiet. Disse samarbeidet og dannet i ulike konstellasjoner regjeringer sammen. Men etter hvert har alle disse partiene beveget seg til venstre. Samtidig har FrP seilet opp som en kandidat for regjeringsmakt.

Senterpartiet var i mange år et borgelig parti, men gikk så over til den mørke siden og sitter nå i regjering med SV og Ap. Venstre er alltid vanskelig å plassere, men akkurat nå vil de ifølge lederen Lars Sponheim ”heller ha Jens enn Jensen som statsminister”, dvs. de vil heller ha en sosialistisk regjering enn en hvor FrP er med. Og i går la KrFs programkomité frem sin innstilling, og den viser at også KrF nå er i ferd med å gli over til den andre siden.

KrF går nå inn for (vi er dog klar over at det som ble lagt frem i går er et forslag, men det er all grunn til å forvente at dette forslaget illustrerer veien KrF vil gå fremover) en politikk som ligger enda lenger til venstre enn den de har stått for tidligere.

Her er noen punkter fra innstillingen:

De vil heller ha offentlig velferd enn skattelettelser
De sier Nei til privat eldreomsorg
De vil øke uhjelpen med 7 milliarder kroner
De sier Ja til klimaavgift på flyreiser
De sier Ja til flere kvoteflytninger
De vil ha samfunnstjeneste for alle

Dette er klart en politikk som vil redusere friheten ytterligere, og som vil forsterke de negative utviklingstrekk vi har sett i Norge de siste årene.

La oss før vi avslutter si at vi ikke tror at en regjering etter neste valg utgått fra Høyre eller FrP vil ført til noen merkbar forandring i den negative utviklingen, i beste fall vil en regjering som inneholder disse partiene føre til at utviklingen i negativ retning vil gå noe saktere. Også Høyre og FrP har gått kraftig til venstre de siste årene, så alt tyder på at det kommer til å bli virkelig ille fremover, uansett hvem som havner i regjering etter valget neste år.

En økning i oppslutning om FrP/Høyre vil dog vise at befolkningen ikke vil gå like raskt til venstre som SV/Ap/Sp/KrF/Venstre ønsker, men disse velgerne vil ikke få det de ønsker seg ved å stemme på disse partiene.

Så lenge praktisk talt hele befolkningen tror at alle problemer kan løses med høyere skatter, flere reguleringer, mer makt til politikerne, mindre frihet for den enkelte, flere lover og større innsats fra det offentlige, så vil det bare gå dårligere og dårligere, dette fordi det er slike tiltak som skaper problemene – det eneste som kan løse problemene er at samfunnet organiseres rundt prinsippet om at hver enkelt har ansvar for eget liv. Dette innbærer full individuell frihet.

Det venstresiden ønsker er at ingen skal ha ansvar for seg selv samtidig som at alle skal ha ansvar for hverandre. Enhver burde forstå at dette ikke kan fungere, og at det fører til den ansvarsløshet og den ansvarsfraskrivelse vi i stadig sterkere gard ser omkring oss på alle områder i dag. Men så lenge folk flest ikke ser dette er det ikke håp, da vil det bare forsette å gå rett vest eller nord og ned.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende