Antall ran mot
butikker og kiosker har gått kraftig ned de siste årene, og dette er
svært bra. Årsaken er at kiosker og butikker har satset på
sikringstiltak: penger blir nå for eksempel raskt plassert i sikre
bokser som ranere ikke kan få tilgang til.