”Finansminister
Kristin Halvorsen (SV) ber folk shoppe for å redde norsk økonomi”. Det
vi har gjengitt er overskrift og ingress i en tosidersartikkel i VG
sist lørdag.