Utenriksminister
Jonas Gahr Støre ut til å ta et valgnederlag om et år for gitt, og han
forsøker derfor å komme på Stortinget etter neste valg. I så fall må
han først nomineres på en plass høyt oppe på Oslo Aps valgliste.