Pressen har
ikke gitt oss tilstrekklig informasjon til at vi med sikkerhet kan si
hva som er skjedd i forbindelse med den forgiftede melken i Kina, men
ut i fra de opplysninger vi har fått er det allikevel en del vi kan
kommentere.