Friheten som
finnes på Internett er i dag meget stor. Det er ingen sensur, det er
ingen registrering, leverandørene er i hovedsak uregulerte. Dette betyr
at meninger som ikke slipper til andre steder – i akademia, i de store
mediene (aviser, radio, TV) – lett er å finne på Internett.