Dommen mot Microsoft er grovt urettferdig. Microsoft ble dømt til å betale en bot på fire miliarder kr, til å oppgi forretningshemmeligheter til konkurrenter, og til å fjerne enkelte deler av sitt produkt.

Og hvorfor er de dømt til dette? DagensIT skriver: ” Microsoft har misbrukt sin markedsmakt … Microsoft gjør det vanskelig for konkurrentene å lage programmer som fungerer sammen med Windows.”

Etter vårt syn er det Microsoft har gjort ikke galt i det hele tatt. Vi mener at ethvert firma har rett til å holde på sine forretningshemmeligheter, og at ethvert firma har rett til å inkludere hva det måtte ønske i de produktene de selger.

Grunnlaget for dommen er at det har vært vanskelig for konkurrenter dels å lage programmer som fungerer sammen med Windows, og dels at når Microsoft selger programpakker så inneholder disse pakkene programmer som andre leverandører selger, og dette gjør det vanskelig for dem å få solgt sine programmer: hvorfor kjøpe et program fra XX når et program med samme funksjon allerede er inkludert når man kjøpte en PC som inneholdt en programpakke fra Windows?

Vi siterer fra dagensIT: ”- Microsoft bruker sin sterke posisjon innen pc-programvare til å gjøre det vanskelig for andre å konkurrere med deres serverbaserte løsninger, sier Trond Heier i Linpro.

For eksempel bruker Microsoft den sterke posisjonen til Outlook på folks pc-er til også å selge Exchange, deres server-løsning for e-post, mener Heier. Han sier det finnes gode alternativer til Exchange, men at Microsoft ikke vil avsløre hvordan disse skal kommunisere med Outlook. Dermed blir det krevende å få det til å fungere optimalt.

Windows dominerende posisjon gjør at andre programmer må samspille optimalt med Windows for å være konkurransedyktige. Microsoft holder tilbake informasjon fra konkurrentene, og gjør det dermed vanskelig å konkurrere med Microsofts produkter, hevdet EU-kommisjonen.” (Sitat slutt.)

Bakgrunnen for at en slik sak havner i en domstol, et sted hvor den altså etter vårt syn ikke hører hjemme, er at Microsoft har vært dyktig og tilbyr et produkt som mange kunder er tilfreds med. Derfor har Microsoft ca 90 % av markedet. Konkurrenter har da hatt vanskeligheter med å komme inn på markedet, og derfor har de tydd til det som i denne sammenhengen ikke fortjener å bli kalt rettsapparatet, og dette ”rettsapparatet” har da besluttet å legge noen grovt urettferdige hindringer i veien for den måten Microsoft driver sin virksomhet på.

DLF tar sterk avstand fra denne dommen, og alle lignende rettsprosesser: vi mener at markedet bør være fullstendig uten innblanding fra rettsapparatet (unntatt når aktørene bedriver svindel, tyveri, etc.), spesielt skal ikke rettsapparatet overprøve de valg forbrukerne gjør: om forbrukerne gjør en aktør stor (eller liten) så skal ikke rettsapparatet straffe den store (eller hjelpe den lille). Det er forbrukenes valg som har gjort Microsoft stor, og det er på samme måte forbrukernes valg som har gjort at konkurrentene er små.

Vi er også overbevist om at denne dommen ikke vil ha det resultat som initiativtagerne ønsker, vi vil tro at dette vil være skadelig for alle.

Dommen innebærer at suksess blir straffet, den innebærer at de som er mindre dyktige kan gå til rettsapparatet og få hjelp til å legge hindringer i veien for de som er mer dyktige, og den innebærer at firmaer ikke kan ha hemmeligheter.

Denne dommen vil på sikt føre til et totalt sett dårligere tilbud til forbrukerne.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende