En rekke
toppfolk fra politikken og miljøbevegelsen har reist med fly til
Potsdam og har de siste dager foredratt og diskutert hvordan de skal
tvinge folk flest til å redusere sin levestandard for å redde klimaet fra de menneskeskapte klimaendringene.