Dagens aviser
bruker mye spalteplass på Eivind Reitens lønn. Aftenposten bruker
forsiden og flere sider inne i avisen, og på Dagbladets forside leser
vi at ”Eivind Reiten har tjent 75 mill på åtte år”.