NAV-reformen er
den siste i den lange rekken av forsøk på å reformere offentlige tilbud
som ikke fungerer godt. Hvordan går det med den? Vi får vite litt om
dette i en artikkel i Aftenposten i dag. Vi siterer: