Det er en skam at USA igjen gir etter for Nord-Korea. På samme måte som i 1996 får kommunistdiktaturet nå penger og olje – 400 millioner dollar, inkludert 1 million tonn fyringsolje – mot det som reellt sett er tomme løfter om ikke å fortsette å utvikle atomvåpen. (Avtalen ble nylig inngått i Beijing, og partene var USA, Nord Korea, Sør-Korea, Japan, Russland og Kina.)

Vi rregner det som opplagt at Nord-Korea heller ikke denne gang vil overholde avtalen. Nord-Korea tilsto til og med i 2003 at de hadde et hemmelig uran-anriknings-program, og de nektet også å avslutte det, noe som var i strid mad avtalen fra 1996.

USA burde ikke ha inngått noen avtale med Nord-Korea i det hele tatt, det som burde skjedd var at anleggene hvor Nord-Korea utvikler atomvåpen ble destruert. Men ekstra ille er det at USA nå gjør den samme feilen som ble gjort for ti år siden. Med Jimmy Carter som hovedsponsor inngikk da USA en avtale som innebar at dersom Nord-Korea stanset sin utvikling av atomvåpen, ville landet få penger og andre former for hjelp. Det gikk ikke lang tid før Nord-Korea brøt denne avtalen.

Nord-Korea vet at USA og Vesten er så svakt at de kan fortsette å bryte avtaler om ikke å ruste opp, og så vil de få en formue i hjelp, og når pengene er brukt opp så kan de igjen begynne å tukle med sine atomanlegg, og så vil de igjen få en formue mot å love å ikke utvikle atomvåpen, og så vil de si at de stanser utviklingen, og så vil de si at de utvikler atomvåpen og så vil de få hjelp mot å love å ikke utvikle våpen, osv. Vesten er dessverre så svakt at det eneste de vil satse på er dialog, avtaler og å gi penger, en vei som kun vil føre til at i dette tilfellet Nord-Korea bare vil fortsette å utnytte oss.

Men spesielt ille i dagens situasjon er det signal Vestens ettergivende politikk gir til regimet i Iran.

Iran er i ferd med på utvikle atomvåpen, og er troende til å bruke slike. Når mullahene i Teheran ser hvor svak USA og Vesten er, vil dette bare føre til at de blir enda mer pågående og aggressive. Nord-Korea er svakt fordi ideologien de står for, kommunismen, er død. Men Iran står for islam, en ideologi som ikke begår kommunismens feil om å love tilhengerne et bedre liv før døden, islam lover tilhengerne et bedre liv etter døden, og dette gjelder spesielt de som dør i kamp for islam. Dette betyr at Iran bokstavelig tale er livsfarlig, og med atomvåpen kan vi få en katastrofe. Da er den ettergivenhet Vesten viser overfor Nord-Korea ekstra farlig.

Som sagt, det som burde ha skjedd for lenge siden er at Nord-Koreas og Irans atomanlegg burde vært destruert.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende