Den siste uken
har avisene hatt en rekke oppslag om at myndighetenes krisepakker, som
var ment å stanse finanskrisen, ikke virker, eller at virkningen er
ukjent. Dagens Aftenposten, for eksempel har ”Redd det ikke holder” på
førstesiden, og på førstesiden av Økonomidelen leser man ”Ikke sikker
på effekten. Usikre økonomer om virkningen av krisepakken”.