Vi kan ikke si
noe om hvorvidt reglene for stortingspensjonene er blitt klarere for
medlemmene av Stortingets pensjonsutvalg de siste dagene, men de er i
hvert fall blitt bedre kjent av den vanlige avisleser.