”Poker har ingen samfunnsnytte” var en overskrift på dagbladet.no
i går. Artikkelen sier at mange taper penger på å være dårlige pokerspillere, at
dette er et samfunnsproblem, og at pokerspill (på Internett om penger) derfor
bør forbys (face-to-face-pokerspill om penger er allerede forbudt:

”SPESIALKONSULENT Finn Gyllstrøm ved Øst-Norsk kompetansesenter mener at
poker er et problem for det norske samfunnet, og at det er rimelig å håndtere
pengespill som man håndterer alkohol.

- Det betyr at vi skal få lov til å beskytte våre egne borgere mot
aktiviteter som kan gi store problemer – og det kan åpenbart pengespill på
nettet. Jeg ser ikke noe samfunnsnyttig i denne typen aktivitet. Det man
forsvarte spilleautomatene med, var at mye av pengene gikk til gode formål. Ved
pokerspill går alt overskudd til private bedrifter, sier Gyllstrøm.

- Vi vil jo helst ikke frata folk gleder. Men hensynet til mindretallet som
får virkelige problemer, bør gå foran friheten til det store flertall. Jeg har
møtt en del skjebner. Så lenge det er en aktivitet som har såpass lite
samfunnsbyggende i seg, og når denne typen aktivitet er til skade for noen, syns
jeg det er all grunn til å regulere og sette søkelys på dette.” (Sitat
slutt)

Vi har to ting å si til dette. For det første er vi imot det syn at dersom
noen foretar handlinger og valg som har negative konsekvenser for dem selv, så
skal handlingene forbys. I dag er det mye som er risikabelt og som har negative
konsekvenser: man kan rammes av ulykker når man kjører bil eller fly eller går
langs veien, man kan tape mye penger på å følge bankers råd om investering, man
kan bli syk av å spise usunt eller av å trimme for lite, man kan skaffe seg en
partner som viser seg å være psykopat, man kan få barn som er vanskelige å ha
med å gjøre, osv. Så praktisk talt alle menneskelige handlinger er risikable, og
det er fåfengt å forsøke å forby de tingene vi har ramset opp. Det finnes altså
en rekke handlinger som er risikable, som kan gi det som ufører dem store
problemer, men som er tillatt.

Men så vil enkelte si at disse omtalte handlingene er samfunnsnyttige. Å
ferdes i trafikken, å spise, å skaffe seg en partner og å barn, å investere sine
penger, slike ting er samfunnsnyttige, og selv om enkelte gjør dårlige valg som
kan ødelegge deres liv, så bør disse tingene allikevel være tillatt. Men poker,
påståes det, er altså ikke samfunnsnyttig, og bør derfor forbys.

Før vi går videre på dette poenget vil vi st at vi i DLF tar sterk avstand
fra den ide om at en snever forestilling om samfunnsnytte skal være et kriterium
for å avgjøre om noe skal være tillatt eller ikke. Vi mener at ethvert menneske
har krav på frihet, dvs. at ethvert (voksent) menneske har krav på fullt ut å
bestemme over sitt liv, sin kropp, sin eiendom og sin inntekt. Om han vil bruke
sine penger på å spille poker så har han all rett til dette. Vi er altså imot
alle forbud mot pengespill.

Men over til hovedpoeng nummer to: er poker samfunnsnyttig? Vi vil si Ja til
dette, dels fordi det er underholdning for de aller fleste som spiller. Mange
spiller poker, og taper kanskje litt penger hver gang, men de taper ikke mer enn
de hadde brukt dersom de hadde gått ut og spist en bedre middag og drukket noen
øl. For disse er poker en spennende og underholdende aktivitet, og den er derfor
nyttig for dem.

Hva med de som taper til dels store beløp og som kommer i uføre pga dette? Vi
synes dette er ille for dem, men poenget er: disse har spilt for mer enn de har
hatt råd til, og dette viser seg klart og tydelig at uansvarlige handlinger har
negative konsekvenser. Lovlig poker vil altså klart og tydelig illustrere at
dersom man opptrer uansvarlig, så går det galt. Dette vil derfor være med på å
få flere til å opptre ansvarlig. Lovlig poker om penger er altså med på å få
folk til å opptre mer ansvarlig. Et forbud vil ta vekk dette viktige incentivet,
og føre til at enda flere opptrer uansvarlig. (En av grunnene til at flere og
flere nå opptrer stadig mer uansvarlig er den allestedsnærværende politikken om
at vi i stadig mindre grad må ta ansvar for våre egne handlinger, og et forbud
mot poker vil bare forsterke denne trenden enda mer.)

Er så uspillet om
at poker ikke er samfunnsnyttig, samfunnsnyttig? Etter vår syn ikke, dette fordi
det er med på å unnskylde uansvarlig oppførsel. Og hvis det blir gjennomført vil
enda flere enn i dag oppføre seg uansvarlig. Men går vi inn for at slike utspill
skal forbys? Nei, som vi sa ovenfor, ”samfunnsnytte” skal ikke være et kriterium
for å avgjøre om noe skal være tillatt eller ikke.

Vi mener altså at poker er samfunnsnyttig, men hovedpoenget er at enhver,
også personer som er dårlige til å spille poker, har rett til å bruke sine
penger til det han vil. Alle pengespill bør derfor værre tillatt for voksne.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende