Politikere har det med å tenke kort og dårlig. De ser et problem, forsøker å løse det, og tenker ikke på muligheten at de da skaper større problemer andre steder. (Vi tenker her på politikere som vil bruke statlig tvang for å styre menneskers fredelige oppførsel.) Det finnes mange eksempler på dette. Røykeloven er et ferskt eksempel. Det er ingen tvil om at røyking er skadelig (selv om det også her kommer an på mengden), men vil alternativet bli bedre?

Røykeloven vil antagelig føre til at noen legger bort røyken, men noen av disse vil begynne å bruke snus. Og hvor skadelig er snus?

En svensk undersøkelse sier ifølge Nettavisen at snus er kreftfremkallende:

”En stor undersøkelse, som er gjort på oppdrag fra det svenske Folkehelseinstituttet er klar i sin tale. Konklusjonen er at snus virkelig er kreftfremkallende. I rapporten som er lagt fram er det blitt samlet data fra 1969 til 1999, melder svensk TV4 torsdag. …

-Det fins en større risiko for kreft i bukspyttkjertelen hos snusere sammenlignet med ikke snusere. Den risikoen har omtrent blitt fordoblet, sier Olof Nyrén, professor og kreftforsker på Karolinska institutet til svensk TV4. Han var hovedforfatteren av den store rapporten fra Karolinska Institutet og Folkehelseinstitutet, hvor 125.000 mennsker deltok.”

Men som alle forskningsrapporter er også denne rapporten omstridt: ”Men rapporten har vekket sterke reaksjoner, særlig blandt [sic] de forskerne som bidro i studien. De hevder å ikke kjenne igjen sin egen forskning i rapporten … "-Jeg er veldig kritisk til denne rapporten. Jeg syns ikke den oppfyller de mest grunnleggene vitenskapelige krav, mener Lars-Erik Rutqvist, som tidligere jobbet som professor på Karolinska Institutet… ”

[Men] den svenske hovedforfatteren er uenig og konkluderer den svenske snusen som kreftfremkallende. – Svensk snus er kreftfremkallende. Det er ingen tydelig sammenheng, men enda såpass sterke signaler slik at det er nok til å bedømme svensk snus som kreftfremkallende, sier Nyrén.” (Sitat slutt fra Nettavisen.)

Vår poeng her er ikke at snusing er farligere enn røyking, selv om vi vil bli overrasket dersom snus er vesentlig mindre skadelig enn røyking. Å snuse vil si å plassere tobakk inntil slimhinnene i munnen og å la den ligge der i lang tid – dette må være skadelig.

Poenget er at politikken som regel slik at politikerne fester seg til en liten ide, setter i gang tiltak – som regel forbud eller avgiftsøkninger – for å rette på problemet, og så viser det seg at de med dette skaper langt større problemer enn de mente å løse. Det er dette som har skjedd på alle områder hvor politikerne har grepet inn: skolen, helsevesenet, pensjonsordningene, drivhuseffekten. Og nå også muligens røykeloven.

Dersom vi hadde hatt frihet ville alle de politikerskapte problemene vært unngått. Men vårt hovedpoeng er ikke at politikerne bør hode seg unna fordi deres inngrep skaper større problemer, hovedpoenget er at ethvert individ har en moralsk rett til frihet – det er derfor politikerne ikke bør initiert tvang overfor innbyggerne. Ethvert menneske har rett til å styre sitt eget liv, og dette inkluderer retten til å snuse eller røyke. Det inkluderer også eierens rett til å bestemme om det skal være lov til å røyke på hans restaurant eller ikke.

Frihet reduserer problemene mest mulig, og alle inngrep i friheten skaper i hovedsak større problemer enn inngrepene er ment å løse.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende