Overskriften har vi hentet fra forsiden på mandagens Aften, og artikkelen forteller at ”dommere i Oslo tingrett drapstrues og forfølges”, og at ”Flere ansatte får politibeskyttelse”.

Det som skjer er at dømte etter at de har sluppet ut fremsetter trusler mot dommeren som har dømt dem, eller at kolleger av den dømte fremsetter trusler på vegne av den dømte.

I artikkelen fortelles det om en dommer som ”flere ganger har opplev å ha blitt truet på livet. Hun begynte som dommer i 1992. Bare to år senere ble en mann dømt for å ha drapstruet henne … Et par år senere var hun dommer i flere gjengsaker. Etter domfellelse ble hun forfulgt og truet. Truslene var så alvorlige at [dommeren] måtte få politibeskyttelse. … I fjor ble tre personer dømt for å ha truet tre av de ansatte i Oslo tingrett. I tillegg kommer 4-5 saker som ikke endte i rettsapparatet”.

Hvorfor skjer dette? Vi vil si at slike ting som regel skjer fordi straffenivået i Norge er alt for lavt. Kriminelle blir ilagt alt for milde straffer. Dersom straffene hadde vært virkelig strenge ville alle gjort hva de hadde kunnet for ikke å komme i fengsel. Nå er det litt pussig at dommere, som er de som idømmer disse milde straffene, er de som trues. Man kan si at dersom dommerne hadde idømt strengere straffer ville disse tilfellene ikke ha forekommet. Det er jo slik at dommerne har en viss mulighet til å bestemme straffens lengde, og vi har et inntrykk av at dommere ofte legger seg i nedre del av skalaen. Dvs. dersom lovverke setter en strafferamme på 5-10 år, så velger dommerne å ilegge fem år istedenfor ti år. (NB Dette er vårt inntrykk basert kun på avislesning. Vi har ikke tilgang til statistisk materiale som kan bekrefte dette inntrykket på en videnskapelig holdbar måte.)

Man det blir feil kun å skylde på dommerne. De dømmer jo kun etter et lovverk som er vedtatt av politikerne. Er det da riktig å legge skylden på politikerne? Er det slik at politikerne er tilhengere av milde straffer og slik at folk flest er tilhengere av strenge straffer? Etter vårt syn er det heller ikke slik.

Vårt syn er at praktisk talt hele befolkningen er tilhengere av milde straffer. Så årsaken til at dommere trues på livet og at alle rammes av kriminelle handlinger er at folk flest har et syn på kriminelle og kriminalitet som er helt feilaktig. Folk flest mener at kriminelle er mennesker det er synd på og at vi bør hjelpe dem, at vi bør være forståelsesfulle og imøtekommende og ettergivende overfor dem, og de mener at en slik holdning overfor kriminelle vil føre til at de kriminelle innser at de lever feil, at de blir snille og derfor vil slutte med sin kriminelle aktivitet.

Denne imøtekommende og ettergivende holdningen kommer fra den kristne etikken – Jesus sier ”elsk deres fiender” og ”sett dere ikke i mot den som vil gjøre vondt mot dere” – og har implikasjoner overalt; det er denne grunnholdningen som fører til at anstendige mennesker er ettergivende overfor alt fra plagsomme venner og slektinger til at de er ettergivende overfor Blitz, og til at de er ettergivende overfor en terroriststat som Iran.

DLF har et annet syn. Vi mener at kriminelle er mennesker som liker å plage andre og som mener de har rett til å bare ta det de vil ha. Kriminelle har ingen respekt for andre mennesker. Dersom folk flest er ettergivende og tilgivende vil de kriminelle bare få blod på tann og bli enda mer aggressive.

For å stanse/redusere kriminaliteten må de kriminelle bekjempes, og dette innebære at de må idømmes strenge straffer. Dersom de som begår reell kriminalitet blir møtt med virkelig strenge straffer vil kriminaliteten synke til praktisk talt null på meget kort tid.

Men den lovendringen som dette innbærer er ikke mulig så lenge den kristne etikken er altdominerende. Så lenge den kristne etikken dominerer vil det alt for ofte skje saker som denne som nettopp skjedde: en kvinne, gravid i åttende måned, og hennes niese på syv år, ble drept med kniv av kvinnens tidligere ektemenn. På forsiden av dagens VG ble saken omtalt slik: ”kvinnen ble drept fordi hun var for god” – noe som antaglig betyr at hun fulgte den kristne etikken. Hun hadde sagt nei til å bli utstyrt med en voldsalarm til tross for at hun var blitt utsatt for trusler fra ektemennen. Så lenge folk flest er ettergivende overfor kriminelle vil det alt for ofte skje at dommere trues og at kvinner og barn blir drept med kniv.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende