Piratvirksomheten
utenfor Somalia er i ferd med å bli et kolossalt problem. En rekke skip
er nå kapret av pirater, og de krever store løsepenger. Enkelte
rederier velger nå å la sine skip heller enn å seile gjennom
Suez-kanalen og derved forbi Somalia heller la dem seile rundt hele
Afrika – det tar en uke lenger tid, men risikoen for å bli tatt av
pirater er da null.