I går ble
resultatene av de nasjonale prøvene lagt frem. Dessverre viser disse at
skolen fortsatt fungerer dårlig, og at mange elever beklageligvis ikke
får den opplæringen de burde ha. Vi siterer fra en av mange ferske avisartikler om dette: