Ja, nå har vi hatt en ordning med gratis skolebøker (for enkelte årstrinn i den videregående skolen) i noen uker, og resultatet er ifølge VG et ”omfattende skolebok-kaos”. ”Snart to måneder etter skolestart har svært mange elever i den videregående skolen fremdeles ikke har fått lærebøkene sine". De må klare seg med lite inspirerende fotokopier i et løsarksystem inntil bøkene ankommer. Trusler mot sosialistenes vanlige målskive – næringslivet – har heller ikke uteblitt: ”Djupedal varslet før møtet at han ville oppfordre fylkeskommunene til å ilegge forlagene dagbøter hvis ikke situasjonen nå straks ble ryddet opp i”, dette selv om årsaken til forsinkelsen i svært liten grad ligger hos forlagene.

”Gratis skolebøker”, hva er det? Jo, det betyr at elevene ikke som tidligere får penger av sine foreldre og kjøper bøkene i bokhandelen, det betyr at foreldrene betaler et enda større beløp i økede skatter, og så brukes disse pengene av det offentlige til å kjøpe inn bøkene. Disse bøkene får så elevene låne på skolen. Foreldrene må under denne ordningen betale et enda større beløp enn bøkene koster fordi det også koster penger å administrere ordningen. Ordningen med gratis skolebøker burde da egentlig blitt kalt ”enda dyrere skolebøker”.

Men hva er årsaken til forsinkelsen? Her er forlagenes forklaring slik den er fremstilt i VG:

”Under oppvaskmøtet onsdag gikk forlagsbransjen hardt inn for å overbevise Djupedal om at problemene er mange, sammensatte og må deles på flere. Og at det ikke først og fremst er forlagene som er årsaken til kaoset.

- Det er leddene mellom forlagene og sluttboken som har hatt problemene, fremholder forlagsdirektør Arne Magnus i Aschehoug Undervisning overfor NTB.Det samme sier Paul Hedlund, forlagsdirektør i Gyldendal Undervisning.

- Vi har hatt så godt som alle bøkene våre klare til levering til skolestart, sier han.

De peker også på at alle avtaler er inngått direkte mellom fylkeskommunene og bokhandlerne, og at forlagene har hatt svært liten innflytelse over prosessen.”

Under overskriften ”Kaos i alle ledd” fortsetter VGs artikkel slik:

”Under møtet med kunnskapsministeren listet de opp alt de mener har gått galt i diverse ledd:

* Lærerplanene i yrkesfagene var ikke klare før i mars, noe som ga forlagene svært dårlig tid til å få ferdig bøkene. [Dette har i alle år vært et problem: skolemyndighetene endrer stadig på pensum, noe som gjør at forlagene må lage nye lærebøker, og slike endringer kommer ofte så sent at forlagene ikke rekker å få nye bøker ferdig til skolestart.]

* 40 prosent av bestillingene fra fylkeskommunene kom først etter skolestart, på grunn av trege anbudsrunder.

* Den nye skolereformen, som gir alle 2.-klassinger i videregående skole gratis skolebøker fra og med i år, førte til mye større volum enn vanlig. Det kombinert med sene bestillinger skapte opphopninger i alle ledd.

* Skolenes krav om plasting av alle bøkene skapte kork hos de få bedriftene i landet som driver med dette”. Ifølge Aftenposten er ”dette … flaskehalsen Øystein Djupedal ikke visste om”.

Alle disse elementene utgjør hovedårsaken til forsinkelsene, og skylden ligger som man lett kan se hos det offentlige. Men forlagsbransjen tar på seg en del av skylden: ”Forlagssentralen opplevde store innkjøringsproblemer med nytt lager og nytt distribusjonssystem.”

Så innføringen av ordningen med gratis skolebøker har gått omtrent som forventet. Surr og rot og inkompetanse hos det offentlige fører også på dette området til problemer hos de som skal motta varene/tjenestene, og skylden legges på de private leverandørene. Så alt er som det pleier å være.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende