Fra og med 26.
juni tar de som skriver kommentarene her sommerferie. I de neste ukene
vil altså denne siden ikke få sine daglige oppdateringer. Allikevel kan
det hende at det kommer en og annen kommentar, men de daglige
kommentarene vil ikke bli tatt opp igjen før en gang i august.