Planene om OL i Tromsø er blitt det kaos man kunne vente. Beskyldninger om arroganse, udugelighet, korrupsjon, maktmisbruk, svik, sløsing, osv. er akkurat som man kunne vente i arrangementer som i hovedsak skal drives for offentlige midler.

VGs samleside om saken ligger her: http://www.vg.no/spesial/bakgrunn/?id=1711

Vi skal dog bare kort kommentere ett punkt: Avsløringen av at fremtredende politikere i det skjulte har støttet Tromsø som søkerby selv om de utad ga inntrykk av å være nøytrale i forhold til de tre byene som uttrykte sin interesser for å arrangere OL (Oslo og Trondheim i tillegg til Tromsø).

Politikere på toppnivå i dag er blitt politikere fordi de ønsker makt. De vil ha makt, de vil være med og bestemme. Og de vil bestemme om mest mulig: er det en sak hvor det skal tas en beslutning vil de være med.

I denne saken skulle rikspolitikerne i utgangspunktet i hovedsak være nøytrale, men det gikk ikke. De har blandet seg inn, de håpet antagelig at dette skulle forbli skjult, men i det siste er det kommet flere avsløringer av at sentrale politikere har engasjert seg i saken.

Den siste avsløringen gjelder utenriksminsteren, som visstnok skal ha sendt SMSer med følgende innhold: «Hei! Fantastisk artikkel i VG i dag! Det vil sive mer støtte til dere etter hvert… Stå på og lykke til videre! Jonas».

Tre dager etter at denne meldingen visstnok ble sendt gikk Sp-leder og statsråd Åslaug Haga ut og sa at Sp ville arbeide for at Tromsø skulle få OL.

Støres SMS, som han forøvrig ikke kan huske å ha sendt (!), lekket med en gang: Bjørge Stensbøl, som hevder å ha mottatt støtte-SMSen fra Støre, sendte denne videre til VGs Truls Dæhli, som denne dagen hadde skrevet en kommentar der han ga sin fulle støtte til OL i Tromsø:

«Jeg har alltid hatt tillit til deg, Truls, så derfor sender jeg denne i visshet om at den ikke blir misbrukt. [Hvor naiv går det an å bli?] Den kom fra Jonas Gahr Støre nå: Hei! Fantastisk artikkel i VG i dag! Det vil sive mer støtte til dere etter hvert… Stå på og lykke til videre! Jonas»


Utad sa Støre at han bevisst ikke engasjerte seg: «Under de tre kandidatstedenes arbeid med sine kandidaturer, tok jeg et bevisst valg om ikke å uttale meg offentlig om saken, til tross for mange henvendelser. Jeg sa i ulike sammenhenger at sett med Nordområde-øyne var det liten tvil om at et OL i Tromsø ville ha positiv effekt. Men jeg viste full respekt for at lokalisering var et valg idrettens egne organer skulle avgjøre, og jeg hadde aldri kontakt med noen representanter for Idrettsstyret.»

De aom arbeidet for hhv Oslo og Trondheim føler seg dolket i ryggen, de har brukt opptil titalls millioner kr for å få arrangementet lagt til egen by, men opplever nå at sentrale folk i regjeringen i det skjulte har motarbeidet dem.

Det som er skjedd er akurat som man kunne vente. Intet overrasker annet enn Støres naivitet hvis han trodde at en slik SMS ville bli holdt hemmelig.

Så det som skjer er at politikere jobber for sitt, selv om de gir inntrykk av noe annet. Det de har gjort er å jobbe for at OL skal legges på det mest uegnede sted av de tre mulige, men i Norge er distrikstpolitikk den aller helligste kua, så dette er heller egentlig ikke overraskende.

Ang. økonomien, så vil kostnaden bli langt høyere enn beregnet- vi kan bare tenke på OL på Lillehammer i 1994, som innledningvsi ble antydet skulle gå med overskudd, så ble kostnaden antydet til ca 1-2 mrd kr, men den ble så vidt vi husker ca 13 mrd kr.

DLF er imot at det skal brukes skattepenger på slikt. Slikt kan finansieres privat: store sponsorer kan gi så mye de vil, og vanlige idrettsfans kan bidra med beløp i den grad de vil. En ordning som kan benyttes er at arrangørene samler støtte, men hvor ingen forplikter seg å betale før det totale støttebeløp er blitt så stort som nødvendig, dvs. de inngår avtaler men sportsfans av typen «NN forplikter seg til å betale kr 10 000 dersom det totale innsamlede beløp blir på minmum 5 mrd kr, og vi som samler inn forplikter oss til å arrangere OL dersom det samles inn mer enn 5 mrd kr.»

Da vil ingen risikere å betale uten at OL blir arrangert, kun de som er interessert vil bidra, og de som ikke er interessert kan bruke pengene sine på den type fornøyelser de selv vil ha.

Men vi frykter at OL kan bli lagt til Tromsø, og at det vil koste skattebetalerne langt mer enn alle tenker seg på forhånd. Men så lenge alle er sosialdemokrater som mener at det offentlige skal arrangere skirenn etc. av denne typen, så får vi som vi fortjener.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende