”-Vi vil gjøre
samfunnet mer rettferdig ved å ta mer fra de rike og gi mer til de
fattige”. Dette var innholdet i noe av det finansminister Kristin
Halvorsen sa under fremleggelsen av statsbudsjettet i går. (Enkelte
direkte sitater kan man finne i artikkelen ”Slik skal Halvorsen hjelpe de fattige” i VG.)