Det er noe alvorlig galt med økonomien i Helse-Norge. ”Norske sykehus drukner i gjeld” er en overskrift i Aftenposten i dag, og artikkelen forteler blant annet:

”Vi skulle øke antall senger, men nå må vi kutte. Det er synd med tanke på eldrebølgen som kommer.» Avdelingssykepleier Aud Olsen . …- Med nåværende rammebevilgninger må vi kutte 1 milliard kroner – eller 20 prosent – av driften fra 2010. For pasientene vil det få dramatiske konsekvenser, og jeg tviler på om vi vil klare å opprettholde det helsetilbudet som vi forventes å gi, fremholder Gunnar Bovim, administrerende direktør ved St. Olavs Hospital.

… Ifølge regnskapstall som Aftenposten har hentet inn fra de fem regionale helseforetakene, var sykehusenes langsiktige gjeld ved utgangen av 2006 drøyt 11 milliarder kroner, en 12-dobling på fem år

- Betjeningen av renter vil gå på bekostning av de midler sykehusene har til pasientbehandlingen, og det kan føre til lengre ventelister, fastslår NTNU-forsker Jon Magnussen, en av Norges fremste eksperter på sykehusøkonomi.

I tillegg tærer sykehusene i økende grad på driftskreditten. Ved utgangen av fjoråret hadde de benyttet snaut 4 milliarder kroner av kassakreditten. For bare få år siden var det samme tallet null, men bruken av driftskreditt har økt sterkt de siste par- tre årene.

- Sykehusene har et likviditetsproblem, og de bruker i økende grad penger de ikke har. Det kan sammenlignes med en privatperson som bruker mer enn vedkommende har i lønn, og som derfor benytter kredittkortet. For sykehusene vil det bli tungt å komme på plussiden igjen, mener Magnussen.

Tung gjeldsbyrde gjør at det nye Akershus universitetssykehus på Lørenskog vil få problemer med driften de kommende årene. Det nye sykehuset – også kjent som nye Ahus – skal stå ferdig i 2010 med en prislapp på 8 milliarder kroner. På et styremøte i Helse Øst forrige måned kom det frem at nye Ahus mangler nesten 300 millioner kroner hvert år fra 2009 til 2028 for å betjene den store gjelden. Hvis bevilgningene fra staten ikke øker vil det ramme "andre nødvendige spesialisthelsetilbud i regionen", het det i en orientering fra administrasjonen i Helse Øst.

Nylig offentliggjorde helseminister Sylvia Brustad at sykehusene skal få 800 millioner kroner ekstra i år for å lette på situasjonen. Til tross for det må sykehus landet rundt gjennomføre omfattende sparetiltak for å komme i økonomisk balanse, slik regjeringen krever.” (Sitat slutt fra Aftenposten.)

Norsk helsevesen er ment å fungere slik at alle skal få gratis den behandling de vil ha. Enhver burde forstå at noe slikt ikke kan fungere over tid; det kreves kun en enkel forståelse av sosialøkonomiske årsakssammenhenger for å innse at dersom prisen på en vare/tjeneste synker (i dette tilfellet er prisen praktisk talt null) så går etterspørselen opp.

Grunnen til at helsevesenet er i krise er altså at ytelsene er gratis (de er indirekte betalt via skatteseddelen, men det betales lite eller ingenting av den som mottar tjenesten/behandlingen når han mottar den). Problemene som vi ser begynnelsen av nå vil bare bli større og større i årene fremover. Disse problemene vil medføre at syke ikke får behandling, de vil stå i kø og vente og vente.

Det som kan sikre et stadig nedre helsetilbud er at det finansieres privat via egenbetaling eller forsikringer, og at forsikringen betaler når et sykehusopphold blir svært dyrt.

Ja, dette vil føre til at de som har god råd vil få et bedre tilbud enn de som ikke har så god råd. Men dersom vi har et fritt samfunn og en fri økonomi vil velstanden stige, flere og flere vil få god råd, og flere og flere vil kunne nyte godt av et stadig bedre helsetilbud.

Dagens system fungerer rimelig brukbart i en kort periode, og så vil problemene bli større og større, og all som har basert seg på dette systemet vil lide.

Det frie systemet vil føre til at flere og flere får et stadig bedre tilbud, dagens system vil føre til at flere og flere får et dårligere tilbud. Å tro at problemene kan løses ved stadig å be om mer penger fra staten er like virkelighetsfjernt som alt annet sosialdemokratiske politikere går inn for. Men så lenge velgerne lar seg lure, så vil vi alle rammes av et stadig dårligere helsevesen.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende