Om en person er syk, og hva vedkommende foretar seg i sykmeldingsperioden, burde vært en sak mellom pasienten og legen (og evt. arbeidsgiveren og forsikringsselskapet som betaler sykepengene), og ingen andre.

Men i dag er det ikke slik. I dag er det slik at hva en person gjør i sykemeldingsperioden kan bli en politisk sak, en sak som omtales på avisenes førstesider.

Dagbladet har følgende overskrift om den saken vi tenker på:”[Høyres leder Erna] Solberg mener Valla kunne vært på jobb”. Her sier Høyres leder at den sykmeldte tidligere LO-ledere Gerd Liv Valla ”kunne vært på jobb”. Hva vet hun om det? Er hun kvalifisert til å uttale seg? Er hun lege? Har hun undersøkt pasienten? Så vidt vi vet er svaret på alle disse spørsmålene Nei.

Det som er bakgrunnen for uttalelsen er at tidligere LO-leder Gerd Liv Valla, som nylig måtte gå av som LO.-leder fordi hun hadde mobbet en av sine underordnede, etter avgangen har vært sykmeldt. Det er dog blitt kjent at i denne perioden skriver bok om sitt syn på saken som førte til at hun måtte gå av.

Det er dette Solberg reagerer på. Dagbladet skriver: ”Høyre-leder Erna Solberg er kritisk til at tidligere LO-leder Gerd-Liv Valla skriver bok samtidig som hun er sykmeldt.

Valla bør vurdere å betale tilbake sykepenger siden hun likevel er frisk nok til å kunne skrive bok, mener Solberg.

Valla har vært sykmeldt fra LO siden 14. februar i år, men skriver samtidig på en bok om striden mellom henne og Ingunn Yssen.

- Dette viser at hun egentlig kunne vært på jobb, sier Solberg til VG.

Vallas advokat Harald Stabell avviser beskyldningene og sier til avisen at Valla er frisk nok til både å tenke og skrive, men at hun er sykmeldt på grunn av en akillesoperasjon.

Solberg vil ikke vurdere om Valla bryter lover og regler, men sier til VG at «det er ingen tvil om at hun befinner seg i en gråsone» og at hun har tøyd loven og intensjonene i avtalen om inkluderende arbeidsliv som Valla selv har vært med på å utforme” (sitat slutt fra Dagbladet).

Nå har også ifølge VG Aps Bjarne Håkon Hanssen sluttet seg kritikken fra Solberg.

Vi synes dette prinsipielt sett er ille. Den diagnose som stilles overfor en person burde være forbeholdt de den gjelder, og ikke bli påskudd til presseomtale for politikere. Men hvorfor er det blitt slik? Jo, fordi sykemeldinger og sykepenger i dag er en politisk sak. Reglene for sykepenger er vedtatt av politikere, og da er det ikke unaturlig at politikere uttaler seg om slikt, og også om konkrete sykemeldingstilfeller.

Som sagt, vi synes slikt er ille, og vi vil ha en annen ordning. DLF vil at politikken ikke skal ha noe med sykmeldinger og sykepenger å gjøre i det hele tatt. Et sykdomsforhold bør være noe som avgjøres mellom lege og pasient, og sykepenger bør være noe som avtales mellom disse og forsikringsselskap og evt. arbeidsgiver. Etter vårt syn er det ingen andre som bør ha med slikt å gjøre. Dagens tilstand, som innebærer et en persons sykdomshistorie blir gjenstand for debatt på avisenes førstesider mellom ledere i store partier og statsråder er mer enn uverdig.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende