”SV-krav om forhandlinger med Taliban” leste vi på Aftenpostens forside sist lørdag. (Nettversjonen av artikkelen har en litt annen vinkling.)

La oss før vi går videre si litt om hva Taliban er. Taliban er tilhengere av et islamistisk diktatur: det vil ha gjennomført sharia 100 %. Taliban styrte Afghanistan fra ca midt på 90-tallet og til de ble avsatt av USA/NATO etter Talibans støtte til terrorangrepene mot USA 11. september 2001.

I perioden Taliban styrte var det forbudt for jenter å ta utdannelse, og det var forbudt for kvinner å arbeide utenfor hjemmet. Det var dødsstraff for frafall fra islam, og for homofili. Det var ingen ytringsfrihet, ingen politisk frihet, ingen næringsfrihet, og det var som resultat av dette ingen velstand. Musikk var forbudt, og andre kulturuttrykk som ikke var i samsvar med islam ble ødelagt – for eksempel ble de uerstattelige Buddah-statuene sprengt i 2000. Videre støttet Taliban islamistisk terror i en rekke andre land.

Vesten er nå i krig med militant islam, og kampene pågår nå primært i Afghanistan og Irak. Dersom Vesten trekker seg ut, vil dette gi de militante muslimen blod på tann, og deres angrep mot Vesten vil bli intensivert.

Hva er det som ligger i SVs utspill? (La oss tilføye at utspillet ikke kommer fra hele SV, men fra Bergen SV.)

De vil han forhandlinger med Taliban med sikte på en fredelig løsning. Men tror de virkelig at Taliban vil godta kompromisser som innebærer at de vil gå bort fra noen av de politiske realitetene som de sto for mens de regjerte? Tror de virkelig at Taliban i forhandlinger vil godta at jenter skal kunne gå på skole, at kvinner skal kunne arbeide, at det skal være frihet til å skape musikk og annen kultur? Tror de virkelig at Taliban vil godta dette?

Det er to svar på denne problemstillingen: Enten er de så ekstremt naive og virkelighetsfjerne at de tror dette, ellers så synes de at et Taliban-regime er bedre enn et fritt samfunn etter vestlig modell.

Vi skal ikke gi noe svar på dette her, vi skal kun si at sosialister av den typen som finnes i SV i hele det tyvende århundre støtter grusomme diktaturer (Sovjet, Øst-Tyskland, Romania, Albania, Nord-Korea), og fortsatt støtter de terrorregimer som Cuba.(Man kan finne mye mer om dette siste i en artikkel i Dagbladets Magasinet 7/12-07: http://www.dagbladet.no/magasinet/2007/12/07/520508.html)

Så enten synes SVerne at et Taliban-regime er greit, eller så er de så virkelighetsfjerne at man aldri har sett maken.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende