Å reise med
Hurtigruta må være en fantastisk opplevelse! Å kunne se hele den vakre
og ville kysten fra Bergen til Kirkenes i løpet av noen dager må være
noe man aldri glemmer. Og Hurigruta er da også med årene i større grad
blitt et tilbud til turister. Hurtigruta startet i 1893, og var da ment
for transport av folk og gods, og den var et viktig knutepunkt for en
rekke byer og tettsteder langs kysten.